DBF kan yde vejledning i en række forskellige situationer. Læs nærmere ved at tjekke menupunkterne.

Løn- og ansættelsesforhold

Billedfaget er og bør være placeret på arbejdsmarkedet som en profession på linie med andre fag. Det medfører, at der kan og bør stilles krav om professionelle erhvervsforhold og herunder også rimelige løn- og ansættelsesforhold for kunstnerne. Derfor arbejder DBF for at offentlige kunststøtteordninger af social karakter i stigende grad erstattes af reel løn, honorar eller vederlag for udført kunstnerisk arbejde. Løn og værdighed er at foretrække frem for støtte.

DBF hjælper med at aftale løn- og ansættelsesforhold og giver vejledning i aftaleforhold.

Honorarfastsættelse og kontrakter

DBF vejleder medlemmer med

- pris- og lønfastsættelse for udførelsen af opgaver
- standardkontrakter til udstillinger og større opgaver
- leveringsbetingelser til reproduktionsopgaver
- konkurenceregler

DBF´s medlemmer kan rekvirer eksemplarer af diverse kontrakter samt vejledende mindstepriser ved henvendelse til kontoret eller ved at logge sig ind her på hjemmesiden under Login.

Afskrivningsregler ved køb af kunst

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT

Regeringen har indført nye regler, der forbedrer virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne gælder for kunstværker, der er anskaffet efter 1. januar 2002, og de betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker.

Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftmiddel.

Skattespørgsmål

DBF har personale, der kan vejlede dig i skattespørgsmål.

Vær på forkant -  kontakt DBF før problemerne opstår dvs. inden du disponerer eller udleverer dit cpr. nr. 

DBF har tilknyttet advokat til afklaring af juridiske og retslige spørgsmål.