Løn- og ansættelsesforhold

Billedfaget er og bør være placeret på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag. Det medfører at der kan og bør stilles krav om professionelle erhvervsforhold og herunder også rimelige løn- og ansættelsesforhold for kunstnerne. Derfor arbejder DBF også for at offentlige kunststøtteordninger omlægges, så de omfatter reel løn, honorar eller vederlag for udført kunstnerisk arbejde.

DBF hjælper med at aftale løn- og ansættelsesforhold og giver vejledning i aftaleforhold.