Løn- og ansættelsesforhold

Billedfaget er og bør være placeret på arbejdsmarkedet som en profession på linie med andre fag. Det medfører, at der kan og bør stilles krav om professionelle erhvervsforhold og herunder også rimelige løn- og ansættelsesforhold for kunstnerne. Derfor arbejder DBF for at offentlige kunststøtteordninger af social karakter i stigende grad erstattes af reel løn, honorar eller vederlag for udført kunstnerisk arbejde. Løn og værdighed er at foretrække frem for støtte.

DBF hjælper med at aftale løn- og ansættelsesforhold og giver vejledning i aftaleforhold.

Se også under Honorarfastsættelse og kontrakter.