Honorarfastsættelse og kontrakter

DBF vejleder medlemmer med

- pris- og lønfastsættelse for udførelsen af opgaver- standardkontrakter til udstillinger og større opgaver

- leveringsbetingelser til reproduktionsopgaver

- konkurrenceregler

DBFs medlemmer kan rekvirere eksemplarer af diverse kontrakter samt yderligere vejledende mindstepriser ved henvendelse til kontoret.

Se et eksempel på en standard kontrakt, vejledende priser samt minimumshonorarer her: