Optagelsesbetingelser og anmodning om optagelse

DBF organiserer p.t. ca. 500 medlemmer. Kriteriet for medlemskab er:

- En godkendt kunstnerisk uddannelse, eller
- At man som autodidakt har billedfaget som hovederhverv.

Studerende optages i elevmedlemskab.
Se i øvrigt under Vedtægter §3.

Optagelse
Du kan via formen herunder anmode om optagelse i DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING (DBF)

Påkrævet
Anmodning om optagelse i DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING (DBF)
Your Contact Information
Contact
Information
Vælg medlemskab
235 kr. pr. mdr.
145 kr. pr. mdr.
145 kr. pr. mdr.
145 kr. pr. mdr.
375 kr. pr. mdr. incl. DBF medlemskab
Jeg har tidligere været medlem af DBF
Oplysninger afgivet på tro og love:
Skriv navn på uddannelssted samt årstal.
Forsikret
(Medlemskab af DBF forhindrer ikke fortsat medlemskab i nuværende forbund og A-kasse)
Underskrift - godkender
Skriv med mus, pegefelt eller med fingeren
Jeg giver hermed samtykke til, at Danske Billedkunstneres Fagforening må opbevare ovennævnte oplysninger, der alle er nødvendige for min optagelse i foreningen