Optagelsesbetingelser og anmodning om optagelse

Kriteriet for medlemskab er:

  • En godkendt kunstnerisk uddannelse, eller
  • At man som autodidakt har billedfaget som hovederhverv.

Studerende optages i elevmedlemskab.

Se i øvrigt under Vedtægter §3.