Ledelse

DBF´s daglige ledelse varetages af Forretningsudvalget, der inklusiv formanden er på fem medlemmer.

Hovedbestyrelsen, der udover forretningsudvalgsmedlemmerne består af 5-7 medlemmer bistår Forretningsudvalget i konkrete opgaver.

Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse vælges af landsmødet, der afholdes hvert andet år.

DBF's kontorer beskæftiger dygtigt personale, der kan træffes i telefontiden