DBF Informerer

Nyhedsbrev januar 2018

Kære kollega

Humlebien flyver summende rundt på trods af de beregninger, der siger, at det ikke kan lade sig gøre. Billedet kan med en vis ret også bruges om DBF og KKArt. Selv om vi har været på vingerne i mere end 30 år, har mange stadig svært ved at forstå, at kunstnerisk arbejde er et fag og at man som kunstner også kan virke som lønmodtager i en kooperativ virksomhed. Billedet passer ikke til ’Myten om Kunstneren’ – og den myte er fortsat herskende også blandt en del kunstnere.

 

De Frie Fugle – KKArt og Statens Kunstfond

Den generelle udvikling på arbejdsmarkedet viser, at gruppen af såkaldt ’Frie fugle’ vokser. En fremtidsforsker forudser, at markant flere dermed står til at miste de basale rettigheder, som fagbevægelsen gennem tiden har opnået på arbejdsmarkedet. Det vil de, fordi de står alene uden det etablerede system i ryggen. Den udvikling kan rokke afgørende på den sociale balance i samfundet - og det er problematisk. 

Forskeren peger på at gruppen, hvis man skal modvirke udviklingen, bliver nødt til at organiserer sig på en anden måde, end man hidtil har set. Det opløftende er, at den opskrift forskeren ridser op, i store træk ligner det, vi har i KKArt. En virksomhedsmodel, hvor de’ frie fugle’ på kooperativ vis kan sikre sig, at mange af de almindelige lønmodtagerrettigheder er tænkt ind i ansættelsesformen.  

Det siger lidt om hvor unik en model vi har udviklet i KKArt. Desværre er det ikke alle i kunstlivet, der har øje for det. De problemer vi siden nov. 2010 (!!) har påtalt overfor Statens Kunstfond angående tildeling af produktionsstøtte, er endnu ikke løst. Der er ingen rationel eller juridisk begrundelse for ikke at gøre det. Det er kun ’Kunstnermyten’, der står i vejen. Det er tankevækkende.

Gode kolleger er velkomne

Vi er ikke større end vi er og vi kan ikke løse det hele selv. Det må vi erkende. Men vi flyver.  Vi servicerer kunstnerne i et voksende KKArt, som vi til stadighed udvikler. Samtidig arbejder vi målrettet fagpolitisk for at få fælles fodslag blandt kunstnerne og deres organisationer, så vi sammen kan slås for rimelige erhvervsforhold for kunstnerne.

Tingene hænger sammen. Den faglige praksis vi sammen udvikler i KKArt er forudsætningen for at kunne bidrage med konkrete forbedringer af kunstnernes forhold. Det kræver sammenhold. Der er ingen vej udenom. Hvis vi var flere gode kolleger med den indsigt, ville vi have flere kræfter.

Husk! - Vi holder Landsmøde lørdag den 14. april 2018 – i Middelfart.  

Slå et kryds i kalenderen. Kom og vær med til at lægge en konstruktiv retning for vores fremtid. Vi har brug for gode klarttænkende folk i bestyrelsen.