Nu skal kunstnerne have løn

Kunstnerne skal have løn for deres arbejde i det offentlige kunstliv.

Det burde lyde som en selvfølge, men er det ikke. Kunstnerne får kun sjældent løn for det indhold de leverer i kunstinstitutionerne og det offentlige kunstliv.
Allerede i Betænkning om Billedkunst tilbage fra 1998 blev følgende slået fast som målsætning: Kunstnere bør for fremtiden honoreres for anvendt arbejdstid ved deltagelse, forberedelse og opbygning af udstillinger på lige fod med alle andre, der normalt betales for deres indsats. Det er aldrig blevet implementeret.

Der er de senere år brugt milliarder på mursten og rammer for kunsten i form af storstilet museumsbyggeri og fine udstillingssale. De bestyres af dygtigt personale og alle fra fragtmanden til museumsdirektøren får naturligvis løn for deres arbejde. Alt sammen udmærket. De eneste der ikke har en generel aftale om aflønning er kunstnerne og det er naturligvis ikke rimeligt. Kunstnernes aflønning bør om noget indregnes som en naturlig del af driften; det manglede da bare.  
Det offentlige kunstliv er ikke kommercielt. Danske kunstmuseer og kunsthaller driver ikke kommerciel salgsvirksomhed. Det er ikke deres opgave og skal heller ikke være det. Deres opgave er at formidle kunst som oplevelse og indsigt til offentligheden, ligesom det er kunstnerens. Alligevel opfattes kunstneren oftest som en købmand, der skal leve af at sælge varer og det er bestemt ikke korrekt i denne sammenhæng. I det offentlige kunstliv leverer kunstneren det kunstneriske indhold - ikke en salgsvare. Uanset om det sker i kunstnerstyrede initiativer med offentligt finansiering eller på offentlige institutioner. Vi forventer heller ikke, at musikeren eller skuespilleren optræder gratis, når vi oplever dem på de nationale scener eller på skoler og institutioner, selv om de ved siden af måske har mulighed for at sælge billetter til koncerter eller revyer på privat basis.
Der er behov for at kunstnerne sætter sig sammen og får lavet en ordentlig aftale med de offentlige kunstinstitutioner om en rimelig aflønning for det arbejde de leverer i det offentlige kunstliv. En sådan aftale skal naturligvis forhandles og aftales med kunstnernes faglige foreninger.
Ønsker man et professionelt offentligt kunsttilbud i Danmark, må man anstændigvis betale kunstnerne en rimelig løn for at levere det.
Den holdning var der almindelig enighed om på det nyligt afholdte Kulturmøde på Mors også blandt kunstinstitutionerne, så vi vil foreslå, at vi kommer i gang og får sat nogle tal på.

Jan Balling
Formand
Danske Billedkunstnere