Kunstpolitik

Samfundet har brug for kunstnerne og deres tilgang til livet. Vi mener der er behov for en målrettet indsats for at ændre den traditionelle holdning til kunst som en marginal luksus. 

Kunstnerisk arbejde bør integreres og kunstnerne inddrages konkret og ligeværdigt i alle sektorer af samfundslivet. I udformning af vores fysiske rammer, i forskning og formidling, i forhold til læring, sundhed, på det pædagogiske område osv. Det kræver at samfundet og erhvervslivet får øjnene op for at kunstnere kan indgå i velfungerende samarbejder. 

Den offentlige kunstpolitik bør i højere grad fokusere på essensen, på kunsten og det kunstneriske arbejde fremfor på indpakningen og de institutionelle rammer – og det er nu engang kunstneren der leverer indholdet. 
Det kunstneriske arbejde bør som minimum have samme vilkår, som de fag der omgiver det.

DBF møder stigende lydhørhed for sine synspunkter og har derfor vundet indflydelse på en række vigtige kulturpolitiske og erhvervspolitiske tiltag, der gøres for at skabe billedkunstnere anstændige arbejds- og levevilkår. Men der stadig lang vej endnu.