Her finde du Danske Billedkunstneres høringssvar til offentlige myndigheder

Høringssvar vedr. akkreditering

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Att. ida@kum.dk

23. februar 2014

Høring over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet.

Danske Billedkunstnere kan tilslutte sig hensigten bag udkastet til bekendtgørelse om akkreditering: At sikre uddannelsernes kvalitet og relevans - herunder at de kunstneriske uddannelser løbende tilpasses den virkelighed kunstnerne skal virke i.

Høringssvar vedr. Kunststøtteudvalgets rapport

Høringssvar kunststøtteudvalgets rapport

Til Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

9. december 2011

Høringssvar på Kunststøtteudvalgets rapport.
Et bevillingssystem hvor alle kunstarterne (bortset fra filmen) sikres kunstnerisk udvikling, kvalitet, fleksibilitet og mangfoldighed - og samtidig er en enkel, gennemskuelig og administrativ effektiv struktur, der synliggør kunstens rolle i samfundet. Det er noget af en udfordring.