Firmaets tilskud til Kunstforeningen

SKAT har sat fokus på virksomheders tilskud til firmakunstforeningen.

Da en firmakunstforenings medlemmer som oftest er medarbejdere på virksomheden og kunstforeningen bl.a. har til formål, at indkøbe og udlodde kunstværker til medlemmerne opfatter SKAT virksomhedens tilskud som en personalegave. Beløbet vurderes derfor som skattepligtigt på linje med kontantgaver til personalet og skal indberettes som løn.

De fleste firmakunstforeninger har til formål, at afholde udstillinger med skiftende kunstnere på virksomheden. I den forbindelse indkøbes værker, der efter foreningens regler udloddes til medlemmerne. Firmakunstforeningens indtægter består af medlemmernes kontingentbetaling - samt de tilskud virksomheden måtte give til formålet.

Hvad betaler virksomheden for?
De fleste virksomheder giver tilskud til kunstforeningen, fordi de skiftende udstillinger er med til at udsmykke virksomheden, ligesom der kan være andre aktiviteter, debataftener, foredrag med kunstnere og lignende, der bidrager med et kunstnerisk input i hverdagen.

Disse formål er i sig selv ikke at betragte som personalegaver og hvis de afholdes af virksomheden særskilt vil de for virksomheden være fradragsberettigede på linje med andre aktiviteter i virksomheden.

Forslag: Vi anbefaler derfor, at man adskiller aktiviteterne således:

1.
Virksomhedens del:
Udstillinger og andre aktiviteter i virksomheden afholdes af virksomheden, herunder udgifter til fragt, forsikring, udstillingshonorar til kunstneren mm.
Virksomheden kan med fradrag også indkøbe værker til udsmykning af virksomheden.

Afskrivningsregler ved Kunstkøb kan ses på www.danskebilledkunstnere.dk

2.
Kunstforeningens del:
Indkøb af værker til udlodning blandt kunstforeningens medlemmer afholdes af medlemskontingentet.

DBF har udarbejdet en standardkontrakt til brug ved udstilling, der med fordel kan benyttes.