Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde.
For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret kunstnernes egen virksomhed og engageret sig i flere formidlingsprojekter som enten ejer eller samarbejdspartner.

KKArt

KKArt er kunstnernes egen virksomhed. Den er oprettet og ejet af DBF. Virksomheden udfører kunstneriske opgaver, varetager salg og formidling af opgaver over hele landet. KKArt er en virksomhed, der drives på almindelige forretningsmæssige præmisser, hvor kunstnerne løser opgaverne og arbejder som ansatte på overenskomstmæssige vilkår. Målsætningen er at skabe en sund producerende og formidlende virksomhed, der ikke drives med henblik på profit, men tilgodeser kunstnerne.

Afskrivningsregler ved køb af kunst

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT

Regeringen har indført nye regler, der forbedrer virksomheders mulighed for at afskrive køb af kunst. Reglerne gælder for kunstværker, der er anskaffet efter 1. januar 2002, og de betyder, at det nu er mere attraktivt for virksomheder at købe kunstværker.

Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25 pct. af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftmiddel.

Firmaets tilskud til Kunstforeningen

SKAT har sat fokus på virksomheders tilskud til firmakunstforeningen.

Da en firmakunstforenings medlemmer som oftest er medarbejdere på virksomheden og kunstforeningen bl.a. har til formål, at indkøbe og udlodde kunstværker til medlemmerne opfatter SKAT virksomhedens tilskud som en personalegave. Beløbet vurderes derfor som skattepligtigt på linje med kontantgaver til personalet og skal indberettes som løn.