Ansøgning om DBF's Kick-startslegat

DBF's Kick-startslegat yder bistand til professionelle billedkunstnere, til at dække udgifter i forbindelse med fortsat kunstnerisk virke.

Der kan for eksempel søges som tilskud til dækning af værkstedsleje, udgifter til opdatering eller udvidelse af hjemmeside, materialeudgifter, udgifter ved indkøb af værktøjer eller etablering af kunstneriske fællesskaber eller -samarbejder. Størrelsen på det ansøgte beløb defineres af ansøger.

Opnår du støtte, skal du være opmærksom på, at legatet er skattepligtigt.

Status message

Sorry...This form is closed to new submissions.