OPEN CALL: Kunst til Rødovre Musikskole

Rødovre Kunstråd har udstedt et open call for alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum. Opgaven omhandler et blivende kunstværk til Rødovre Musikskoles nye foyer, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre.

Rødovre Kunstråd har valgt følgende forløb:

1. Alle interesserede indsender ide-udkast som 1. stk. pdf. senest 1.05.2021 til kunstraadet@rk.dk.
2. Rødovre Kunstråd udvælger 3-6 projekter blandt de indsendte ide-udkast, som rådet ønsker at se udfol- det og gennemarbejdet med skitser/model, budget og tidsplan. Disse fremlægges d. 24.06.2021.
3. Værket realiseres ultimo 2021.

Der udbetales ikke honorar for de indsendte ide-udkast, men de kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med budget og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. Rødovre Kunstråds budgetramme er på 600.000 kr men de forbeholder sig ret til at udvælge og gennemføre mere end ét projekt for disse midler.

Eventuelle spørgsmål rettes til Kunstrådet på mail: kunstraadet@rk.dk og besvares af rådets sekretær Anni Lave Nielsen.

Læs mere om projektet i PDF'en nedenfor.

DBF's Kick-startslegat tilbyder støtte til coronaramte billedkunstnere

Med midlerne fra DBF's ophavsretsfond, præsenterer Danske Billedekunstneres Fagforening et Kick-startslegat, der yder bistand til professionelle billedkunstnere, til at dække udgifter i forbindelse med fortsat kunstnerisk virke.

Der kan for eksempel søges om tilskud til dækning af værkstedsleje, udgifter til opdatering eller udvidelse af hjemmeside, materialeudgifter eller udgifter ved indkøb af værktøjer, eller etablering af kunstneriske fællesskaber eller -samarbejder. Størrelsen på det ansøgte beløb defineres af ansøger.

Opnår du støtte, skal du være opmærksom på, at legatet er skattepligtigt. 

Legatet dækkes af DBF’s kulturelle ophavsretsmidler, og det samlede beløb for uddelingen udgør 1 mio. kr.

 

Sådan gør du

Ansøgningen foregår via en ansøgningsformular på https://danskebilledkunstnere.dk/dbf_legat, og besvares inden d. 11/4 kl. 23:59 2021. Svar udsendes i midten af maj. 

Ansøgningen skal indeholde:

• Motiveret ansøgning, hvor det beskrives hvordan DBF’s Kick-startslegat kan give dig et løft ud af Coronakrisen, og hvad en bevilling kan gøre for dit fortsatte kunstneriske virke. (max 4000 anslag)

• Kontaktinformation  

• CV (max 2400 anslag)

• Vedlæg et budget med indhentede priser på eksempelvis opdatering af hjemmeside, eller en oversigt over løbende udgifter på det du ansøger om at få dækket.

Du har desuden mulighed for at uploade op til 5 stk. supplerende billedmateriale (max. 5 MB pr. fil). Billedmateriale er ikke nødvendigt, men kan i visse tilfælde uddybe ansøgningsteksten.

Har du modtaget et Corona-legat eller hjælpepakke i pandemiperioden 2020/21, så angiv beløbet og tidspunktet for tildelingen.

Hvilke(n) organisation(er) er du medlem af (DBF, BKF, UKK etc.)?

Spørgsmål vedrørende ansøgningen henvises til Asta Nyyssönen på legat@danskebilledkunstnere.dk eller onsdage mellem kl 10 - 14 på telefon +45 26235748.

 

Udvælgelsesprocedure

Tildelingen af legatet foretages af 3 medlemmer fra DBF's ophavsretsfonds bestyrelse. Udvalget består af Annette Falk Lund, Benny Forsberg Jensen og Bent Hedeby Sørensen.

Udvalget vil på baggrund af ansøgningerne vurdere, hvordan de tilrådehavende midler vil gavne modtagerne bedst muligt. Tildelingerne defineres ud fra et rimeligt fordelingsprincip, på baggrund af de tilrådehavende midler.

Det vil ikke være muligt at få en uddybelse af eller begrundelse for tildeling eller afslag.

 

 

Sexisme i kunstlivet

I slutningen af oktober gik forkvinden for Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Signe Klejs sammen med formanden for Billedkunstnernes Forbund (BKF) Nis Rømer ud med en officiel melding om at sexismen i kunstlivet skal stoppe. Denne udmelding kom på baggrund af efterårets bølge af debat omkring #MeToo, som har haft et særligt fokus på i erhvervslivet. 

I udmeldingen kom de to organisationer med en række råd til institutioner og magtindehavere i kunstlivet, som bl.a. går ud på at:

 • Ændre på de forældede tankesæt, så vi kan skabe en strukturel ændring af kulturen.
 • Se på alkoholkulturen, især for de som sidder i magtpositioner.
 • Forbyde seksuelle relationer mellem chefer og medarbejdere, og mellem undervisere og elever”
 • Forbyde lærer-elev forhold på samtlige danske kunstuddannelse institutioner. 


Læs mere om vores forslag til arbejdet mod sexisme i kunstlivet her.

Udmeldingen kom desuden i forbindelse med at BKF offentliggjorde en række vidnesbyrd fra deres egen undersøgelse om krænkelser og overgreb i kunstlivet. DBF har ligeledes foretaget en undersøgelse, hvor der i november er blevet indsamlet vidnesbyrd fra fagforeningens egne medlemmer. Vidnesbyrdene fra DBFs medlemmer blev sendt ind med det forbehold at de udelukkende vil være til internt brug, ment til at danne et overblik hvornår og hvordan vores medlemmer har oplevet sexisme i kunstverden, så vi som fagforening kan udføre en handlingsplan. 

Vi opfordrer til at du tager kontakt til DBF hvis du bliver udsættes for krænkende adfærd i forbindelse med dit kunstneriske arbejde. Som det fremgår af den originale artikel, opfordrer vi desuden til at du som medlem af DBF henvender dig til BKF’s jurist, hvis du har brug for hjælp i en sag om sexisme i kunstlivet.
 

Kunstnerorganisationer står sammen mod sexisme

Sexismen i kunstlivet skal stoppe. Både på kunstuddannelserne og ude i kunstlivet skal vi arbejde videre med at ændre de strukturer, der muliggør seksuelle krænkelser og magtmisbrug, mener Signe Klejs og Nis Rømer, forpersoner for henholdsvis Danske Billedkunstneres Fagforening og Billedkunstnernes Forbund.

Kunstlivets skæve magtstrukturer, kunstneres usikre arbejdsvilkår og deres personlige kamp for at slå igennem er en problematisk cocktail, der gør billedkunstnere særligt udsatte for sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb. Derfor er det afgørende, at den nye MeToo-bølge, der nu ruller hen over Danmark, også rusker op i kunstlivet og får skabt reel forandring.

Det mener Signe Klejs og Nis Rømer, der står i spidsen for henholdsvis Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) og Billedkunstnernes Forbund (BKF), som tilsammen organiserer ca. 2.500 professionelle billedkunstnere herhjemme.

Deres fælles udmelding kommer i forbindelse med, at både DBF og BKF i denne tid indsamler vidnesbyrd om krænkelser og overgreb i kunstlivet. BKF har i dag offentliggjort de første vidnesbyrd, der handler om krænkelser og overgreb på kunstuddannelser, udstillinger, kunstmesser og ferniseringer.

 

Signe Klejs og Nis Rømer
Signe Klejs og Nis Rømer. Foto: Thomas Steen Sørensen/BKF.

 

”Det er utroligt svært for en kunstner at afvise tilnærmelser fra f.eks. en gallerist eller en kurator, som kan give én en udstilling eller bringe én videre i karrieren. Især hvis man er i begyndelsen af sit arbejdsliv som kunstner. Men det rammer også kunstnere, der har været i gang længere tid i branchen. Fordi de fleste kunstnere kæmper hårdt for at nå ud med vores kunst og er afhængige af at skabe gode netværk og holde os på god fod med vores samarbejdspartnere,” siger Signe Klejs.

Nis Rømer er enig:

”Kunstlivet er ofte karakteriseret ved flydende grænser mellem det personlige og det professionelle, og det betyder, at overskridelser nemmere kan opstå. Samtidig står de fleste kunstnere meget alene med en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet i form af skiftende, kortere ansættelser og opgaver. Et godt netværk og goodwill hos opdragsgivere og kunstlivets beslutningstagere er afgørende for, at man kommer ud med sin kunst. Det gør kunstnerne udsatte overfor pres fra personer, der har magt til at fremme eller hindre ens kunstneriske karriere. F.eks. gallerister, kunstchefer, kuratorer, kunder og samlere,” siger han.

 

Drop forældede tankesæt

Den nye bevidsthed, som MeToo-bevægelsen har skabt, bør føre til et dybdegående forandringsarbejde i kunstlivet, understreger DBF og BKF:

”Det er svært at forandre ubevidste strukturer, men netop derfor er det vigtigt, at vi i kunstlivet fortsætter den samtale om MeToo-problematikker, som foregår i hele samfundet lige nu. Vi skal uddanne os, lytte til ofrene, og udarbejde retningslinjer og politikker. Og så skal vi tage et opgør med forestillingen om, at god kunst kræver personlige grænseoverskridelser. Det er et forældet tankesæt, der muliggør uacceptabel adfærd overalt i kunstlivet – særlig i relationen mellem undervisere og elever på kunstuddannelser,” siger Nis Rømer.

 

Fokus på kunstuddannelser

Flere af de vidnesbyrd, BKF har modtaget, handler om krænkelser på kunstuddannelser, både kunstskoler, kunsthøjskoler og kunstakademier. Samme tendens fremgår af en tidligere undersøgelse, foretaget i 2017 af kunstplatformen IDOART.

Og selvom kunstakademierne de senere år har udarbejdet retningslinjer, nye klagegange og/eller adfærdspolitikker, er der stadig brug for at forbedre studiemiljøerne, både på akademierne og på de forberedende kunstuddannelser, mener Nis Rømer:

”De studerendes kunstneriske frihed kan kun udfolde sig, hvis der er trygge rammer. Tryghed i studiemiljøet handler om mange forskellige ting – men også om at forbedre rekrutteringen af undervisere. Det er ikke nok at være en dygtig kunstner for at være en god underviser. Derfor bør ansøgernes pædagogiske meritter veje lige så tungt som de kunstneriske. Og der skal tages grundige referencer, så rekrutteringsmekanismerne bliver tilstrækkeligt fintmaskede i forhold til at forebygge krænkelser på kunstuddannelserne,” siger Nis Rømer.

 

Forbyd lærer-elev forhold

Desuden bør alle kunstuddannelser specificere, at seksuelle forhold mellem undervisere og elever/studerende ikke tillades, mener både DBF og BKF. Først for nylig er dette f.eks. blevet indskrevet i Det Kgl. Danske Kunstakademis personaleregler, og mange kunstuddannelser mangler regler og konsekvens på området.

”Hvis man for alvor vil MeToo-problematikkerne til livs, bør kunstuddannelserne adressere dette spørgsmål. Hvis en lærer har et seksuelt forhold til en elev, bør læreren finde et andet job, og det er et ledelsesansvar at sikre, at det sker,” siger Nis Rømer.

”Det skaber støj i klasserummet, hvis en lærer har et forhold til en elev, og usikkerhed om, hvordan det kunstneriske arbejde vurderes. Desuden skaber det potentielt en kultur, hvor seksuelle og personlige grænser nemt kan overskrides,” siger han.

 

Se på alkoholkulturen

Forpersonerne for DBF og BKF peger endelig på, at lærere og ledere eller andre med ansvar eller en overordnet position, ikke skal drikke sig fulde sammen med elever eller ansatte.

”Erfaring siger, at det er i disse situationer, mange krænkelser sker. Vi opfordrer til, at skoler, institutioner og virksomheder ser deres retningslinjer for fest og alkohol igennem og laver nogle præcise retningslinjer, der er klare og lette at følge. Det vil være en af de vigtigste og letteste måder at skabe forandringer på og vil skabe en bedre sikkerhed både for elever/ ansatte og lærere/ ledere.”

 

Har du brug for rådgivning?
Henvend dig til BKF’s jurist, hvis du har brug for hjælp i en sag om sexisme i kunstlivet. Han kan vurdere, om en sag kan føres juridisk eller henvise dig til anden relevant rådgivning.

#MeToo i dansk kunstliv
BKF afholdt 2018 sammen med IDOART paneldebatten ‘En ny samtale: #MeToo i dansk kunstliv’, med deltagelse af danske og svenske kunstnere. Læs om arrangementet og oplægsholderne – og lyt til oplæggene – her.

Intern evaluering i DBF om medlemmers #metoo oplevelser i kunstverdenen

Uanset om det er i folketinget, sundhedssektoren eller mediebranchen, er det danske arbejdsliv i den seneste måneds tid vågnet op til en opblusning af #MeToo-debatten, hvor nuværende og tidligere elever, praktikanter og medarbejdere har delt deres oplevelser med sexistisk opførsel, nedsættende eller truende kommentarer, seksuelle overgreb og krænkelser. Det er dermed endnu engang fastslået at der på det danske arbejdsmarked er et decideret problem med sexisme, som kræver handling fra ledere, arbejdspladser og fagforeninger.

Eftersom alt desværre tyder på, at denne sexistiske kultur ikke er gået udenom kunstverdenen, og at branchens usikre ansættelsesforhold kan forværre situationen, har DBF påbegyndt en indsamling af medlemmernes vidnesbyrd om oplevelser med sexisme og seksuelle krænkelser. Målet med indsamlingen er at DBF kan danne et billede af hvornår og hvordan vores medlemmer oplever sexisme i kunstverden, så vi som fagforening kan afklare hvor og hvordan vi skal tage handling.

Indsamlingen af vidnesbyrd foregår gennem et spørgeskema og er udelukkende til internt brug med anonyme besvarelser. 

Signe Klejs, forperson for DBF: “Vi ser pt. hvordan sexisme er syet ind overalt i det danske samfund. Som kunstner er man stærkt afhængig af de netværk og de personer der kan medvirke positivt til ens karriere. Og det er her, at vi som fagforening er nødt til at kortlægge om det foregår ordentligt, for gør det ikke det, har vi et ansvar for at gå forrest med en kulturændring.”

DBF vil fortsat arbejde for at skabe en sundere arbejdskultur for vores medlemmer og for resten af kunstverdenen.
 

Open call: Billedkunstnere søges til stor udsmykningsopgave i København

ATP Ejendomme inviterer professionelle billedkunstnere til at byde ind på integreret udsmykningsopgave til Strandgade 7, København.

 

Baggrund
ATP Ejendomme er i gang med et omfattende renoveringsprojekt af det gamle "Ørkenfort" på Strandgade nr. 7 i København. Bygningen moderniseres og skifter funktion fra at være Nordeas hovedsæde til at blive hotel under hotelkæden NH Hotel Group.

Som en del af ombygningen er der indtænkt bygningsintegreret kunst i ejendommens indgangsparti, hvilket bl.a. skal føre til en DGNB-certificering på guldniveau. DGNB-certificering er en omfattende certificering for bæredygtighed indenfor byggerier. DGNB Guld fordrer bl.a. ét eller flere bygningsintegrerede kunstværker i bygningen (læs mere om DGNB-krav nedenfor).

 

Beskrivelse af den kunstneriske opgave
ATP Ejendomme og NH Hotel Group ønsker et kunstværk i bygningens indgangsparti, som giver gæster og andre interesserede en ekstraordinær oplevelse. Kunstværket skal samtidig være et vartegn for bygningen, idet man møder værket, når man ankommer og forlader bygningen.

I samarbejde mellem ATP Ejendomme, NH Hotel Group og kunstkonsulenten, er der udpeget flere mulige steder ved hotellets indgangsparti, hvor værket kan placeres (se billederne 1-5). Værket kan være fordelt over flere steder eller være samlet på ét af de udvalgte steder.

Hotellets indgangsparti består af et dobbelthøjt rum, som vender ud mod Strandgade. Fra indgangen er der kig til lobbyområdet samt hotellets restaurant på den overliggende etage. Værket vil kunne ses fra flere vinkler og skal forholde sig til et indgangsparti med flere funktioner og meget trafik. Det skal passe ind i et eksklusivt 5-stjernet hotel med et moderne og varmt indretnings design. Værket skal således både interagere og spille op af de fysiske rammer, hvori det placeres, og samtidig indtage det valgte sted og være noget særskilt.

 

Derudover stiller ATP Ejendomme som krav at:

- kunstneren, gennem hele processen, indgår i et forpligtende samarbejde med kunstkonsulenten og med relevante byggefaglige aktører.

- kunstneren skal tage højde for hotellets daglige funktioner i valg af materiale, størrelse og placering.

- kunstneren foreslår løsninger til drift og vedligeholdelse af værket samt sikrer, at der opnås et tilstrækkeligt højt holdbarhedsniveau.

-  kunstneren tager ATP Ejendommes krav om miljøhensyn og brug af bæredygtige materialer i betragtning når der vælges materialer og fremstillingsmetoder til værket (læs mere under punktet ATP Ejendommes ESG-retningslinjer).

- kunstneren følger brandmyndighedernes anbefalinger omkring materialer og ophængning (læs mere under punktet Anbefalinger vedrørende brandsikkerhed).

- hvis dit forslag bliver valgt, skal du udfylde ATP's prækvalifikations skema, hvor du bl.a. skal skrive under på, at du overholder databeskyttelseslovgivningen, ikke finansierer terror eller hvidvasker penge.

 

Forslag, tildelingskriterier og udvælgelse

Alle professionelle billedkunstnere indbydes til at sende et forslag. Forslaget skal ikke være fyldestgørende men give os en fornemmelse af, hvordan du vil gå til opgaven. 

Forslaget skal indeholde:

1) En løst beskrevet idé/overvejelser på max en halv A4-side (fx. omkring materialer, placering, størrelse, kontekst, visuelt udtryk).

2) Relevant billedmateriale på max tre A4-sider (fx. skitser, relevant tidligere arbejde, inspirationsbilleder).

3) En kort beskrivelse af din tilgang til opgaven på max en halv A4-side (beskriv fx. hvordan du vil

samarbejde med relevante aktører, overholde tids- og budgetrammen, dine arbejdsmetoder, andet). 

4) CV, max to sider.

 

Idé/overvejelser + billedmateriale (punkt 1 og 2) vægtes tungest.

Blandt de indsendte forslag udvælges tre forslag. Udvælgelsen udføres af kunstkonsulent, Misja Thirslund Krenchel i samarbejde med ATP Ejendomme, en DGNB ansvarlig og en lejerådgiver fra NH Hotel Group.

 

Alle får besked pr. mail eller telefon. 

De tre valgte kunstnere får herefter ca. fire uger til at videreudvikle idéen og detaljere forslaget yderligere (se Tidsplan).

Valget af det endelige vinderforslag foretages af et kunstfagligt panel, der består af minimum to billedkunstnere, en repræsentant for ATP Ejendomme, en DGNB ansvarlig samt en repræsentant for NH Hotel Group.

Konkurrencesproget er dansk, men der kan ansøges på engelsk. 

 

Budget

De tre udvalgte kunstnere, der inviteres til at udføre et detaljeret forslag, vil blive honoreret med 35.000 kr. hver.

Budgettet for viderebearbejdning af det endelige vinderforslag er op til 750.000 kr. ekskl. moms.

De 35.000 kr. indgår i dette beløb. 

Kunstneren er selv ansvarlig for overholdelse af budgetrammen. Budgettet skal omfatte alle omkostninger til produktion af kunstværket, inklusive kunstnerens løn, omkostninger til kunstværkets ophavsret, materialeomkostninger, underleverandører og assistenter, rejser, forsikring frem til installering, montering og opbevaring indtil aflevering kan finde sted. Hvis det bliver nødvendigt, skal kunstneren desuden hjælpe med at sikre, at værket er pakket ind og beskyttet i perioden frem til hotellets åbning. 

 

Tidsplan

2020

D. 05. okt.     Åbent hus for interesserede ansøgere på Strandgade 7 - Kl. 15.30 - 17.00

D. 22. okt.     Deadline for indsendelse af åbent skitseforslag

D. 26. okt.     Annoncering af hvilke tre kunstnere, der inviteres til at lave detaljeret skitseforslag

D. 23. nov.    Deadline for aflevering af detaljeret skitseforslag

D. 27. nov.    Valg og annoncering af vinderforslag

D. 30. nov.    Opstartsmøde for involverede med ansvars- og opgaveafklaring

D. 30. nov.    Udfærdigelse af kontrakt til kunstner i samarbejde med ATP's jurister

D. 03. dec.    Workshop med kunstner og arkitekt, Krook & Tjäder, samt evt. Arkitema

2021

D. 24. marts Installeringsmøde nr. 1 for alle involverede

D. 10. maj     Installeringsmøde nr. 2 for alle involverede

Uge 19-22     Installering af kunstværk

D. 9. juni       Aflevering af kunstværk

Juni              Evaluering for alle involverede

September   Fernisering af kunstværk (forventet september, aftales nærmere)

I udførelsesfasen, fra november 2020 til juni 2021, vil kunstner og kunstkonsulent mødes ca. hver tredje uge. Datoer aftales løbende.

 

Anbefalinger vedrørende brandsikkerhed

Der må ikke indgå levende lys eller åben ild som en del af udsmykningen.

Hvis man vil ophænge noget tungt over flugtvejsdørene til Strandgade, vil der stilles krav til brandsikring af ophængningssystemet.

Følgende kan anvendes uden at det kræver kommunens særlige godkendelse af udsmykningen:

Ubrændbare materialer

Træ, som er gennembrandimprægneret til dansk Klasse A materiale.

Træ, som på alle eksponerede sider er overfladebehandlet med egnet produkt til den valgte træsort

således, at euroklasse B-s1,d0 er opnået. Der må hertil påregnes vedligehold/genpåføring jf. fabrikantens anvisninger.

Materialer, som af EU-kommissionen er besluttet ikke at bidrage til brand.

 

ATP Ejendommes ESG-retningslinjer

Kunstner og kunstværket skal efterleve ATP Ejendommes ESG-retningslinjer:

Energi- og vandforbrug

Hvis kunstværket kræver strøm, skal energiforbruget være reduceret til et lavt niveau. Dette kan bl.a. gøres

gennem energibesparende lyskilder eller lign.

Hvis kunstværket kræver vand, skal vandforbruget minimeres ved f.eks. at lade vandet indgå i recirkuler bart kredsløb.

Forsyningsinstallationer, som strøm eller vand, skal udføres på en sådan måde, at det ikke skæmmer kunstværket og rummet/rummene det står i.

 

Materialer

Der skal generelt vælges materialer med omtanke for miljøet. Her er der bl.a. fokus på at anvende genanvendte materialer eller materialer fra fornybare ressourcer.

Anvendes der kemiske produkter, som f.eks. maling/overfladebehandlinger, foretrækkes produkter med miljømærkning som f.eks. svanemærkning, ecolabel, MAL-kode 00-1, indeklimamærket eller tilsvarende.

Der skal tages hensyn til, at kunstværket efter installation i byggeriet ikke afgasser uforholdsvis til gene for indeklimaet.

 

Arbejdsmiljø

Kunstværket skal udføres på en sådan måde, at det ikke er til gene for hotellets personale, gæster eller tekniske installationer. Dette gælder f.eks. lyd, lugt, lys, refleksion og udsyn.

Kunstværket skal placeres eller indgå i byggeriet på en måde, der gør det muligt at rengøre omkring det.

Det forventes at kunstværket udføres med fokus på minimalt vedligehold. Dette gælder både materialerne i kunstværket såvel som eventuelle tekniske installationer.

Anvendes der, i fremstillingen af kunstværket, sundhedsfarlige eller sundhedsskadelige processer, skal der anvendes passende værnemidler og udluftning.

Hvis kunstværket skal driftes, skal der medfølges en driftsvejledning til kunstværket.

 

DGNB-krav

1. Bygningsintegreret kunst

Kunstværket skal have karakter af at være bygningsintegreret. Dvs. at værket er stedsspecifikt og at værket dermed ikke kan fjernes uden at værk eller bygning mister en del af sin betydning. Det er dermed ikke graden af fysisk integration i bygningen, der alene bestemmer om værket kan defineres som bygningsintegreret.

2. Formidling

Kunstneren skal i sit samarbejde med kunstkonsulenten medvirke til fremkomsten af følgende formidling:

Materiale til og deltagelse i indvielsesarrangement hvor værket præsenteres.

Tekst materiale til guidet omvisning til kunstværket, herunder tekstbeskrivelse af værkets betydning for stedet, idé samt materialitet.

Materiale til publikation eller anden formidling (f.eks. til hjemmeside, QR-kode eller lign.)

Materialet i ovennævnte punkter, skal godkendes af NCC's DGNB-auditor Amalie Nyholm.

 

Kontakt og tilmelding

Indsend forslag:

Send en mail med dit fulde navn, mail og telefonnummer til: misjakrenchel@hotmail.com

Du vil indenfor 24 timer modtage en bekræftelsesmail med anvisning til, hvordan du uploader dit forslag.  

 

Tilmelding til åbent hus-arrangementet den 5. oktober kl. 15.30 - 17.00:

Send snarest muligt en mail til: misjakrenchel@hotmail.com

Der vil være mulighed for at se bygningen og stille spørgsmål.

Hvis du ikke kan komme den 5. okt., men meget gerne vil se bygningen, så skriv en mail. Vi kan ikke love noget.

 

Alt kontakt og spørgsmål stilles til kunstkonsulent, Misja Thirslund Krenchel på:

misjakrenchel@hotmail.com

tlf.: +45 28 93 35 51

 

LANDSMØDE 2020

Det længeventede, dobbelt-udskudte landsmøde kunne lørdag d. 29. august, trods Covid-19 krisen, endelig blive afholdt på Milling Hotels i Middelfart. 

Signe Klejs blev valgt som ny forperson.
Signe Klejs blev valgt som ny forperson.

På Landsmødet 2020 blev der sagt officielt farvel til Jan Balling, som har været DBFs formand gennem de sidste 30 år, da han officielt gav afkald på formandsposten. Anledningen blev markeret med en takketale ved Bent Hedeby, hvor der blev lagt vægt på dét at være en fagforening – også i et historisk perspektiv – med det vigtige arbejde at varetage billedkunstneres interesse. Karin Meisl, som stoppede som faglig chef i efteråret 2019 efter at have været med helt fra DBFs begyndelse, var også med og fik også både klapsalver og tak for sin indsats. 

Starten på et nyt kapitel
Men selvom der blev taget afsked, var dette års landsmøde også en glædelig anledning. Det blev til et rigtig godt møde med godt kollegialt samvær, konstruktive debatter og gode diskussioner. Vi gennemgik dagsordenen med beretning, arbejds- og principprogram, vedtægtsændringer, regnskaber samt valg til Forretningsudvalg m.m..

Endvidere kunne Signe Klejs, som har været konstitueret formand, siden Jan Balling trådte af d. 18. april, endelig indtage formandsposten. Eller snarere forpersonsposten, for anledningen blev nemlig brugt til lave vedtægtsændringer, der erklærer at titlen ikke længere er kønsspecifik.

Der blev lagt op til debat
Landsmødet blev indledt med årsberetninger fra den afgående DBFs formand Jan Balling og forperson Signe Klejs. Her kunne de berette om DBFs politiske tiltag i de seneste år, om samarbejdet med VISDA, om resultaterne af medlemsundersøgelserne de havde foretaget, og ikke mindst om Covid-19 krisens påvirkning på DBFs medlemmer. 

Rosa Marie Frang giver udtryk for hendes holdning under landsmødet
DBFs medlemmer tog del i debatten. 

Under og efter årsberetningerne blev der også lagt op til diskussion og emnerne favnede bredt. Alt fra kunstnerens rolle i samfundet, medlemsundersøgelser, ophavsret, kulturmøder, lønninger og videreuddannelseskurser blev sat på højkant og blev ivrigt debatteret. 

Landsmødet bød også på et kunstnerisk indslag med DBF-medlem og kunstner Rosa Marie Frang under titlen “Rosa's Reality Show — Sektionen for Særlige Indsatser”. Her blev der bl.a. sat fokus på billedkunstneres lønninger og arbejdsvilkår.

Et stærkt økonomisk fundament 
Deltagerne blev også budt på en præsentation af regnskabet for Danske Billedkunstneres Fagforening & KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS ved revisor Louise Jessen fra Ernest & Young, som kunne fortælle at begge firmaer har styr på soliditeten og er meget likvide og har realiseret resultater tæt på budget.

DBF medlemmer nyder det gode vejr
Der var også plads til at nyde det gode vejr.

Også plads til fest og farver 
Med de udskudte datoer og COVID-krisen hængende over hovedet, er der måske ikke noget at sige til at der var lidt færre deltagere ved dette års landsmøde. Det håber vi selvfølgelig vi kan ændre på i 2022. Men da det skybrud metrologerne havde lovet aldrig kom, var der ikke andet for end at tage det gode vejr

som et tegn, nyde den lækre mad og det dejlige kollegiale selskab, og dagen blev sluttet af med livemusik og dans. 

Endelige resultater af valget: 

Signe Klejs er blevet valgt som ny forperson.

Forretningsudvalget består nu af:
Signe Klejs, Bent Hedeby, Benny Forsberg, Annette Falk Lund og Jens Louis Valeur-Jaques.

Suppleanterne til Forretningsudvalget er:
Carsten Caroc , Heidi Hove, Henrik Troelsen og Rosa Marie Frang.

 

 

Aftale om anbefalede minimumshonorarer til kunstnere

Organisationen Danske Museer (ODM) og flere kunstnerorganisationer har gennem længere tid arbejdet for at få udarbejdet vejledende retningslinjer for minimumshonorarer til kunstnere, der udstiller på danske museer.
Vi er derfor glade for sammen at kunne præsentere en aftale om minimumshonorarer, som vi anbefaler museer at følge. Bag aftalen står Organisationen Danske Museer (ODM), Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF), Billedkunstnernes Forbund (BKF), og UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere 


Aftalen er alene vejledende, da ODM ikke har juridisk forhandlingsret på museernes vegne.

I forbindelse med aftalen om minimumshonorarer anbefales det i øvrigt altid:

 • at udarbejde en gennemarbejdet og detaljeret kontrakt.
 • i kontrakten at forhandle det samlede honorar ud fra den konkrete udstillings karakter, omfang og varighed.

I fastlæggelsen af de vejledende minimumshonorarer indgår såvel antal kunstnere og udstillingstype som museets besøgstal. Vi har valgt museets besøgstal som et enkelt og gennemsigtigt parameter, der afspejler museets størrelse – og som et pejlemærke for institutionens økonomiske formåen.

Anne-Mette Villumsen, museumsleder Skovgaard Museet og bestyrelsesmedlem for kunstområdet i ODM, siger:
”Vi har længe ønsket at medvirke til at sikre ordentlige vilkår og økonomi for landets kunstnere. Samtidig har der gennem årene hersket en del forvirring og misforståelser. Vi håber, at vi med aftalen om anbefalede minimumshonorarer kan medvirke til at sikre de forbedrede vilkår for kunstnerne, som alle ønsker”.

Signe Klejs, Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) siger:
”Aftalen viser at vi kan opnå resultater, når vi samarbejder. Velfungerende og rimelige arbejdsvilkår for kunstnere, betyder et mere bæredygtigt kunstliv i Danmark til glæde for både institutioner, udstillere og publikum.”

Nis Rømer, Billedkunstnernes Forbund (BKF) siger:
”Med den nye aftale får kunstnere et forbedret udgangspunkt for at forhandle deres honorarer i forbindelse med udstillinger. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der nu er enighed mellem ODM og kunstnerne om et anbefalet minimumsniveau. Vi håber, at hele kunstlivet vil tage godt imod aftalen og bruge anbefalingerne i udstillingsarbejdet.”
 
Maj Horn og Gro Sarauw, UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere siger:
”UKK anbefaler aftalen som et vigtigt skridt i retning af mere bæredygtige arbejdsvilkår for kunstnere i Danmark. Vi ser både aftalen som et konkret værktøj for honorering og som et grundlag for at skabe større fælles forståelse for regulering af lønvilkår for kunstbranchen. På baggrund af feedback og sammen med de andre organisationer ser vi frem til at videreudvikle modellen så også kunsthallerne, de selvorganiserede udstillingsplatforme og freelance kuratorer er med.”

 

Se selve aftalen nedenfor.
 

Svar fra Kulturminister Joy Mogensen på åbent brev

Onsdag d. 17. juni 2020 sendte DBF og en række andre danske kunst- og kulturorganisationer et åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen. Brevet blev udformet på baggrund af en undersøgelse foretaget med initiativ fra FAOD, der udover DBF også involverede Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafhængige Scenekunstnere, UKK - Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere samt Billedkunstnernes Forbund. 

Undersøgelsen viste bl.a. at selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker. Brevet endte med en opfordring til kulturministeren: “At de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensatte indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fjernes helt.” De otte organisationer gjorde det desuden klart, at de ville stille sig til rådighed med støtte og til en eventuel dialog med Kulturministeriet.

Der er nu kommet svar på brevet  fra Kulturministeren, som begynder med en lovende anerkendelse af organisationernes arbejde: “Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for rapporten, men også jeres løbende inputs og løsningsforslag vedrørende konsekvenserne af den midlertidige nedlukning af Danmark for jeres medlemmer. Jeres input har været en hjælp og til gavn i udarbejdelsen af hjælpepakkerne generelt og specifikt i forhold til kulturområdet.” 

Af brevet fremgår det desværre også, at Kulturministeriet ikke vil imødekomme organisationernes ønsker: “I jeres brev peger I ligeledes på behovet for at fjerne minimumsgrænsen på 100.000 kr. i årsindtægt. For så vidt angår den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst, som henhører under mit område, er beløbet fastsat med det formål at sikre, at ordningen omfatter kunstnere, der arbejder professionelt og samtidig har et vist omfang af kunstnerisk virksomhed. Jeg mener derfor, at niveauet, der er fastsat i en bred politisk aftale, er passende. Dertil skal man huske, at der kun stilles dette minimumskrav for ét af de tre foregående år.” 

Håbet er dog, at denne korrespondance er starten på en løbende dialog mellem Kulturministeriet og det danske kulturliv, og DBF vil fortsat kæmpe for, at kunstnernes stemmer bliver hørt og at deres behov bliver bliver dækket.

 

Åbent brev: Selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus

Ny undersøgelse viser, at selvstændige og freelancere i de kreatve brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker.

I forbindelse med kunstnernes situation under Coronakrisen, deltog DBF og en række andre danske kunst-og kulturorganisationer i at igangsætte en onlineundersøgelse i maj måned, på initiativ fra FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere) - udsendt af MEGAFON. Undersøgelsen omfattede 1600 personer indenfor billed- og formgivningsfagene og omhandlede Coronakrisens indvirkning på de adspurgtes arbejdssituation. Resultatet af undersøgelsen er blevet sendt videre til kulturminister Joy Mogensen sammen med nedenstående åbne brev.

De deltagende organisationer fortsætter med at elaborere på undersøgelsen, med henblik på at få et større overblik over fagene og deres vilkår, og med en vision om at sætte kulturen på dagsordnen med en samlet og tydeligere stemme.  

 

Åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen, 17. juni 2020

Kære Joy Mogensen

Vi er glade for, som lovet, at kunne sende dig resultatet af en ny fælles undersøgelse blandt medlemmerne i de 8 organisatoner:
Danske Billedkunstneres Fagforening, Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafængige Scenekunstnere, UKK - Organisaton for Kunstnere, Kuratorer og Kunstormidlere samt Billedkunstnernes Forbund.

Undersøgelsen giver et indblik i indkomstorholdene i store dele af den kreatve branche og afdækker, hvordan selvstændige og freelancere er påvirket direkte eller indirekte som følge af Covid-19.

1598 personer, på tværs af de 8 organisatoner, har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført af Megafon 14. - 20. april 2020.

Undersøgelsen viser at:

 • 29% af de adspurgte medlemmers indtægtsgrundlag er påvirket i høj grad eller meget høj grad af udbruddet af Covid-19.

 • Særligt medlemmer med indkomst ud over lønmodtagerindkomst er påvirket. Af dem svarer 48 % at de i høj grad eller meget høj grad er påvirket.

 • Blandt medlemmer, der udelukkende har lønmodtagerindkomst er kun 13% påvirket i i høj grad eller meget høj grad . Det gælder især de fastansate arkitekter.

  Undersøgelsen bekræfer et stort behov for hjælpepakker til at holde hånden under de kunstneriske, kreatve brancher.

  Størst nedgang i selvstændig virksomhed og honorarindtægter

  Mange af medlemmerne har indtægter sammensat af A-indkomst, honorarer, legater, indtægter fra selvstændig virksomhed m.v. Derfor var det meget glædeligt, at hjælpepakkerne blev udvidet tilogså at gælde selvstændige og freelancere med sammensate indtægter.

 • 44% af undersøgelsens deltagere har indtægter, der ikke er almindelig A-beskatet lønmodtagerindkomst.

 • 67% ud af denne gruppe har oplevet nedgang i deres indkomst som direkte eller indirekte følge af coronavirus.

  Det er især indtægterne som selvstændig, der er påvirket:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtægt som selvstændig er 61,6%.

 • 80% har haf en nedgang i indtægt på 25% eller højere. Også honorarindtægter er påvirket markant:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtjening fra honorarer er 43,7%.

 • 48% har oplevet en nedgang på 25% eller derover.

  Mange tjener for lidt til at være omfatet af hjælpepakkerne

  Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensaton.

 • 14% svarer, at de før skat havde en årlig personlig indkomst på under 100.000 kr. i 2019.

 • 28% havde en indkomst på mellem 100.000 og 199.999 kr.

  Undersøgelsen viser samtdig, at 53% af de af undersøgelsens deltagere, der tjener mindre end 200.000 kr. om året, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet under en stor del af den kreatve branches arbejdende.

  Til sammenligning er ca. 81 pct. af den samlede arbejdsstyrke medlem af en a-kasse.

  Opfordring:

  Bekræftet af undersøgelsens resultater, opfordrer de 8 undertegnede organisatoner til, at de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensate indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fernes helt.

  De kreatve brancher kan hjælpe os ud af krisen styrket

  Coronakrisen har aktualiseret et allerede eksisterende behov for mere viden om selvstændige og freelanceres indkomstorhold og -vilkår i de kunstneriske, kreatve brancher. Derfor vil vi i de 8 organisatoner fortsæte samarbejdet med at indsamle viden og data på området.

  Vi ønsker samtdig at fortsæte det positve samarbejde med kulturministeriet og ser frem til en tætere dialog.

  Vi stiller os meget gerne til rådighed med viden og ideer til, hvordan de kunstneriske, kreatve brancher kan hjælpe i den kommende overgang fra støteordninger til genopretning.

De kreatve fag giver os evnen til at forestille os nye måder at gøre tingene på. Om det handler om grøn omstilling eller omstilling til tiden med - og efter coronavirus, så bring de kreatve kompetencer i spil. Vi er klar til at være de professionelle nytænkere og problemløsere, som kan være med til at få os ud af krisen styrket. Også i samarbejde med det øvrige erhvervsliv.

Med venlig hilsen
Jan Ove Petersen, formand Forbundet Arkitekter og Designere, på vegne af:

Danske Billedkunstneres Fagforening

Design denmark

Danske Kunsthåndværkere og Designere

Forbundet Arkitekter og Designere

Tegnerforbundet

Uafængige Scenekunstnere

UKK - Organisaton for Kunstnere, Kuratorer og Kunstormidlere

Billedkunstnernes Forbund