Svar fra Kulturminister Joy Mogensen på åbent brev

Onsdag d. 17. juni 2020 sendte DBF og en række andre danske kunst- og kulturorganisationer et åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen. Brevet blev udformet på baggrund af en undersøgelse foretaget med initiativ fra FAOD, der udover DBF også involverede Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafhængige Scenekunstnere, UKK - Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere samt Billedkunstnernes Forbund. 

Undersøgelsen viste bl.a. at selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker. Brevet endte med en opfordring til kulturministeren: “At de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensatte indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fjernes helt.” De otte organisationer gjorde det desuden klart, at de ville stille sig til rådighed med støtte og til en eventuel dialog med Kulturministeriet.

Der er nu kommet svar på brevet  fra Kulturministeren, som begynder med en lovende anerkendelse af organisationernes arbejde: “Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for rapporten, men også jeres løbende inputs og løsningsforslag vedrørende konsekvenserne af den midlertidige nedlukning af Danmark for jeres medlemmer. Jeres input har været en hjælp og til gavn i udarbejdelsen af hjælpepakkerne generelt og specifikt i forhold til kulturområdet.” 

Af brevet fremgår det desværre også, at Kulturministeriet ikke vil imødekomme organisationernes ønsker: “I jeres brev peger I ligeledes på behovet for at fjerne minimumsgrænsen på 100.000 kr. i årsindtægt. For så vidt angår den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst, som henhører under mit område, er beløbet fastsat med det formål at sikre, at ordningen omfatter kunstnere, der arbejder professionelt og samtidig har et vist omfang af kunstnerisk virksomhed. Jeg mener derfor, at niveauet, der er fastsat i en bred politisk aftale, er passende. Dertil skal man huske, at der kun stilles dette minimumskrav for ét af de tre foregående år.” 

Håbet er dog, at denne korrespondance er starten på en løbende dialog mellem Kulturministeriet og det danske kulturliv, og DBF vil fortsat kæmpe for, at kunstnernes stemmer bliver hørt og at deres behov bliver bliver dækket.