Sexisme i kunstlivet

I slutningen af oktober gik forkvinden for Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Signe Klejs sammen med formanden for Billedkunstnernes Forbund (BKF) Nis Rømer ud med en officiel melding om at sexismen i kunstlivet skal stoppe. Denne udmelding kom på baggrund af efterårets bølge af debat omkring #MeToo, som har haft et særligt fokus på i erhvervslivet. 

I udmeldingen kom de to organisationer med en række råd til institutioner og magtindehavere i kunstlivet, som bl.a. går ud på at:

  • Ændre på de forældede tankesæt, så vi kan skabe en strukturel ændring af kulturen.
  • Se på alkoholkulturen, især for de som sidder i magtpositioner.
  • Forbyde seksuelle relationer mellem chefer og medarbejdere, og mellem undervisere og elever”
  • Forbyde lærer-elev forhold på samtlige danske kunstuddannelse institutioner. 


Læs mere om vores forslag til arbejdet mod sexisme i kunstlivet her.

Udmeldingen kom desuden i forbindelse med at BKF offentliggjorde en række vidnesbyrd fra deres egen undersøgelse om krænkelser og overgreb i kunstlivet. DBF har ligeledes foretaget en undersøgelse, hvor der i november er blevet indsamlet vidnesbyrd fra fagforeningens egne medlemmer. Vidnesbyrdene fra DBFs medlemmer blev sendt ind med det forbehold at de udelukkende vil være til internt brug, ment til at danne et overblik hvornår og hvordan vores medlemmer har oplevet sexisme i kunstverden, så vi som fagforening kan udføre en handlingsplan. 

Vi opfordrer til at du tager kontakt til DBF hvis du bliver udsættes for krænkende adfærd i forbindelse med dit kunstneriske arbejde. Som det fremgår af den originale artikel, opfordrer vi desuden til at du som medlem af DBF henvender dig til BKF’s jurist, hvis du har brug for hjælp i en sag om sexisme i kunstlivet.