OPEN CALL: Kunst til Rødovre Musikskole

Rødovre Kunstråd har udstedt et open call for alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum. Opgaven omhandler et blivende kunstværk til Rødovre Musikskoles nye foyer, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre.

Rødovre Kunstråd har valgt følgende forløb:

1. Alle interesserede indsender ide-udkast som 1. stk. pdf. senest 1.05.2021 til kunstraadet@rk.dk.
2. Rødovre Kunstråd udvælger 3-6 projekter blandt de indsendte ide-udkast, som rådet ønsker at se udfol- det og gennemarbejdet med skitser/model, budget og tidsplan. Disse fremlægges d. 24.06.2021.
3. Værket realiseres ultimo 2021.

Der udbetales ikke honorar for de indsendte ide-udkast, men de kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med budget og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. Rødovre Kunstråds budgetramme er på 600.000 kr men de forbeholder sig ret til at udvælge og gennemføre mere end ét projekt for disse midler.

Eventuelle spørgsmål rettes til Kunstrådet på mail: kunstraadet@rk.dk og besvares af rådets sekretær Anni Lave Nielsen.

Læs mere om projektet i PDF'en nedenfor.