Open Call: Kender du det næste medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst?

Danske Billedkunstneres Fagforening søger nye medlemmer til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst for perioden 2022-2025. Projektstøtteudvalget har midler på ca. 47,5 mio. kr., som årligt tildeles en række billedkunstneriske projekter, herunder værkproduktion, udstillinger med danske kunstnere både i og udenfor Danmark, kunstformidling og udstillingsprogrammer i kunsthaller. Udvalget støtter desuden opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark og har flere indsatser for international udveksling mellem kunstnere og kuratorer.

En kandidat skal være åben overfor nye tendenser i billedkunsten, så som tværgående produktioner og digitale værker. Ved udpegelsen vil der blive taget højde for bredden i udvalget, på regional-, køns - og aldersmæssig spredning.

Hvis du kender en professionel billedkunstner, som du mener ville være egnet til at varetage udvalgsarbejdet, kan du indsende en anbefaling til DBF. Billedkunstgruppen i Statens Kunstfonds Repræsentantskab vurderer anbefalingen. Ud fra de indkomne tilkendegivelser, indstiller billedkunstgruppen i alt tre kandidater til det Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der skal træde til i januar 2022.

Repræsentanterne i billedkunstgruppen er bl.a. udpeget af Danske Billedkunstneres Fagforening, Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD), Organisationen Danske Museer (ODM), Dansk Gallerisammenslutning, Billedkunstnernes Forbund (BKF), Kunstnersammenslutningernes Samråd, Akademiraadet samt Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (UKK). Signe Klejs er i 2021 tiltrådt Statens Kunstfonds Repræsentantskab og er udpeget af DBF og Kunstnersammenslutningernes Samråd.

Medlemmer af Projektstøtteudvalget står bl.a. for at behandle ca. 2.000 ansøgninger om året på fire uddelingsmøder af flere dages varighed. Udvalget afholder også ca. 5 ordinære møder af en dags varighed. Arbejdet i udvalget aflønnes efter statens vederlagsregler, der pt. er på 191.000,- årligt for udvalgsmedlemmer.

 

ANBEFAL ET MEDLEM TIL PROJEKTSTØTTEUDVALGET

  • Hvis du kender en billedkunstner, som du mener passer til Projektstøtteudvalget for Billedkunst, kan du nominere dem således:
  • Skriv en kort tekst på ca. en halv side om hvorfor du mener at lige netop denne billedkunstner er egnet til at sidde i udvalget. 
  • Angiv et link til vedkommendes hjemmeside, hvor man kan få indblik i deres kunstpraksis.
  • Send tekst og link til dbf@danskebilledkunstnere.dk inden midnat d. 9. april 2021 med “Anbefaling til repræsentantskabet” i emnefeltet.

 

Du kan læse mere om det nuværende Projektstøtteudvalg på Statens Kunstfonds hjemmeside.