Landsmøde 2022

De mange medlemmer der mødte op, deltog veloplagte til Landsmødet 2022, der blev afholdt lørdag d. 23 april på Hotel Lautrup Park, Ballerup.

Ved Landsmødet, der kunne markere DBFs nylige 40 års jubilæum, blev der både sat fokus på hvordan billedkunstnere begyndte at organisere sig med etableringen af DBF, og hvordan fagforening og det kunstneriske fag står i dag, men især blev der set til fremtiden. Landsmødet startede ud med at forsamlingen så den korte film om DBFs begyndelse, der blev produceret i forbindelse med 40 års jubilæet. Se eller gense de tre korte film i serien DBF fejrer 40 år her. I løbet af dagen var der i høj grad fokus på bestyrelsens og medlemmernes ønsker for DBFs fremtid og udvikling. 
 

Årsberetning og levende debat

I sin årsberetning lagde forperson Signe Klejs vægt på vigtigheden af at styrke det kunstneriske fags position i samfundet, og arbejdet i DBF for at forbedre kunstnernes arbejdsbetingelser og økonomiske vilkår. Hun pegede på kunstnernes mulighed for at organisere sig i fællesskab, som et vigtigt led i den fremtidige udvikling for at fremme kunsten og kunstnernes arbejdsforhold. 
 

På baggrund af årsberetningen blev der lagt op til debat blandt deltagerne. De blev fordelt i grupper, hvor der opstod livlige debatter ud fra spørgsmålet: Hvilke fokuspunkter skal DBF have de næste to år?

Efterfølgende var der en fælles opsamling på gruppedebatten, og her stod det klart at der var bred enighed blandt deltagerne om ønskerne for DBFs fremtid og udvikling. Særligt to fokuspunkter gik igen på tværs af grupperne; rekruttering af flere medlemmer og det faglige fællesskab. 

Som led i udviklingen af DBF fremover, ser deltagerne ved Landsmødet og bestyrelsen gerne at foreningens medlemstal vokser. De bedste ambassadører for DBF er medlemmerne selv, der kan udbrede den gode fortælling om fagforeningen og KKArt og det fællesskab man bliver en del af. Derudover er der et ønske om at gøre en indsats for rekruttering af flere medlemmer, herunder især med fokus på de nyuddannede. Her ville det  være oplagt at se på formidlingen og synliggørelsen af DBF, for eksempel ved at  øge aktiviteten på de sociale medier og tage ud på det kunstneriske uddannelser, for at gøre de studerende opmærksomme på DBF og det faglige fællesskab de bliver en del af efter deres tid på akademierne.

Det faglige fællesskab var også noget deltagerne fremhævede ved Landsmødet. Der var stor opbakning til de kursusudbud der har været i DBF, og et ønske om at fortsætte og udvikle de workshops og kurser der arrangeres gennem DBF, hvor man mødes med kollegerne om kunsten og den faglige debat. Der blev fremsat et ønske om, at afholde et større arrangement med workshops hvert andet år - alternerende med Landsmødet. Der blev ved Landsmødet nedsat en gruppe, der er interesseret i at være tovholdere på at planlægge dette arrangement for 2023.
 

Et stærkt økonomisk fundament 

Deltagerne blev også budt på en præsentation af regnskabet for Danske Billedkunstneres Fagforening & KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS ved revisor Louise Jessen fra Ernest & Young, som kunne fortælle at begge firmaer har styr på soliditeten og er meget likvide.

Det solide økonomiske fundament er med til at understøtte ønskerne for den fremtidige udvikling, såsom rekruttering af flere medlemmer og afholdelse af kurser. 
 

Fest og fællesskab

Ved Landsmødet viste der sig også det fællesskab man melder sig ind i som medlem af DBF. Der opstod livlig snak i pauserne, og der var høj stemning blandt deltagerne hele dagen. Forsamlingen deltog engageret i underholdningen ved Hans Fagt, hvor alle deltagere fik en tromme i hånden og fandt en fælles rytme. 

Man kunne mærke glæden ved det kollegiale selskab, og Landsmødet sluttede af med en festlig aften, der bød på en god middag, masser af snak, livemusik og dans.
 

Bestyrelsens sammensætning efter Landsmødet

Bestyrelsen består nu af: Forperson Signe Klejs, Bent Hedeby Sørensen, Jens Louis Valeur-Jaques, Annette Falk Lund og Misja Thirslund Krenchel. 

Suppleanterne til den udvidede bestyrelse er: Rosa Marie Frang, Heidi Hove, Carsten Crone Caroc, Hanne Skjold Knudsen, Nicolai Risbjerg og Janne Malmros.

DBFs Landsmøde 2022

DBFs Landsmøde 2022

Medlemmerne deltog engageret i gruppedebatten

Gruppedebat 1
gruppedebat 2

Trommeworkshop ved Hans Fagt

Trommeworkshop