LANDSMØDE 2020

Det længeventede, dobbelt-udskudte landsmøde kunne lørdag d. 29. august, trods Covid-19 krisen, endelig blive afholdt på Milling Hotels i Middelfart. 

Signe Klejs blev valgt som ny forperson.
Signe Klejs blev valgt som ny forperson.

På Landsmødet 2020 blev der sagt officielt farvel til Jan Balling, som har været DBFs formand gennem de sidste 30 år, da han officielt gav afkald på formandsposten. Anledningen blev markeret med en takketale ved Bent Hedeby, hvor der blev lagt vægt på dét at være en fagforening – også i et historisk perspektiv – med det vigtige arbejde at varetage billedkunstneres interesse. Karin Meisl, som stoppede som faglig chef i efteråret 2019 efter at have været med helt fra DBFs begyndelse, var også med og fik også både klapsalver og tak for sin indsats. 

Starten på et nyt kapitel
Men selvom der blev taget afsked, var dette års landsmøde også en glædelig anledning. Det blev til et rigtig godt møde med godt kollegialt samvær, konstruktive debatter og gode diskussioner. Vi gennemgik dagsordenen med beretning, arbejds- og principprogram, vedtægtsændringer, regnskaber samt valg til Forretningsudvalg m.m..

Endvidere kunne Signe Klejs, som har været konstitueret formand, siden Jan Balling trådte af d. 18. april, endelig indtage formandsposten. Eller snarere forpersonsposten, for anledningen blev nemlig brugt til lave vedtægtsændringer, der erklærer at titlen ikke længere er kønsspecifik.

Der blev lagt op til debat
Landsmødet blev indledt med årsberetninger fra den afgående DBFs formand Jan Balling og forperson Signe Klejs. Her kunne de berette om DBFs politiske tiltag i de seneste år, om samarbejdet med VISDA, om resultaterne af medlemsundersøgelserne de havde foretaget, og ikke mindst om Covid-19 krisens påvirkning på DBFs medlemmer. 

Rosa Marie Frang giver udtryk for hendes holdning under landsmødet
DBFs medlemmer tog del i debatten. 

Under og efter årsberetningerne blev der også lagt op til diskussion og emnerne favnede bredt. Alt fra kunstnerens rolle i samfundet, medlemsundersøgelser, ophavsret, kulturmøder, lønninger og videreuddannelseskurser blev sat på højkant og blev ivrigt debatteret. 

Landsmødet bød også på et kunstnerisk indslag med DBF-medlem og kunstner Rosa Marie Frang under titlen “Rosa's Reality Show — Sektionen for Særlige Indsatser”. Her blev der bl.a. sat fokus på billedkunstneres lønninger og arbejdsvilkår.

Et stærkt økonomisk fundament 
Deltagerne blev også budt på en præsentation af regnskabet for Danske Billedkunstneres Fagforening & KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS ved revisor Louise Jessen fra Ernest & Young, som kunne fortælle at begge firmaer har styr på soliditeten og er meget likvide og har realiseret resultater tæt på budget.

DBF medlemmer nyder det gode vejr
Der var også plads til at nyde det gode vejr.

Også plads til fest og farver 
Med de udskudte datoer og COVID-krisen hængende over hovedet, er der måske ikke noget at sige til at der var lidt færre deltagere ved dette års landsmøde. Det håber vi selvfølgelig vi kan ændre på i 2022. Men da det skybrud metrologerne havde lovet aldrig kom, var der ikke andet for end at tage det gode vejr

som et tegn, nyde den lækre mad og det dejlige kollegiale selskab, og dagen blev sluttet af med livemusik og dans. 

Endelige resultater af valget: 

Signe Klejs er blevet valgt som ny forperson.

Forretningsudvalget består nu af:
Signe Klejs, Bent Hedeby, Benny Forsberg, Annette Falk Lund og Jens Louis Valeur-Jaques.

Suppleanterne til Forretningsudvalget er:
Carsten Caroc , Heidi Hove, Henrik Troelsen og Rosa Marie Frang.