Kunstkøb er blevet mere attraktivt for virksomheder

I begyndelsen af året skete en ændring i afskrivningsloven, der gør at virksomheder nu har mulighed for at afskrive større kunstkøb end tidligere.

Den nye lovgivning gør det muligt for virksomheder at afskrive kunstkøb på op til 30.700 kr., hvilket er over det dobbelte af det tidligere beløb. Skattefordelen er til gavn for kunstnere såvel som erhvervslivet, da det nu er endnu mere attraktivt at erhverve kunst til udsmykning af virksomheder. Opdateringen af afskrivningsloven gør det dermed også lettere for kunstnere at sælge værker til virksomheder. 

Afskrivningsloven omfatter køb af originale kunstværker; både værker der hænges eller stilles op og kunstnerisk udsmykning der er indføjet i en bygning. 

 

Typer af kunst inkluderet

Lovgivningen er gældende for originale billedkunstneriske værker. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op og kunstværker, der er en del af en bygning.

 

Originale kunstværker

Med originale kunstværker der kan hænges eller stilles op menes der malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. 

Særskilt for grafiske og fotografiske værker gælder det, at de er nummererede og signeret af kunstneren, samt fremstillet i et begrænset oplag. Reglerne omfatter ikke reproduktioner.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

 
Kunstnerisk udsmykning indføjet i en bygning

Kunstnerisk udsmykning kan fra og med anskaffelsesåret afskrives med op til 4 pct. årligt, med betingelsen at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygningen eller dens nære omgivelser.

Afskrivningen er ikke afhængig af at den kunstneriske udsmykning er er udført i tilknytning til opførelse eller ombygning af en ejendom, da tidspunktet er uden betydning.

Afskrivningsloven kan anvendes til erhvervsmæssigt benyttede bygninger, og afskrivning kan ikke benyttes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse. Hvis der er tale om en kombineret erhvervs- og boligejendom, gælder afskrivningsadgangen kan for udsmykning af erhvervsdelen.

Gældende for begge typer af kunst, kan afskrivningsretten ikke benyttes til køb af værker, hvor virksomhedens ejer er i familie med eller på anden måde nærtstående til kunstneren.

 

En oversigt over reglerne for afskrivningsloven af kunstkøb, kan ses i denne publikation fra revisionsaktieselskabet BDO.

Den er skrevet kort forud for opdateringen af afskrivningsloven, men giver stadig en fin oversigt over de generelle regler for afskrivning af kunstkøb i virksomheder.

 

Køb af kunstværker er omfattet af Afskrivningsloven §§ 44 A og 44 B.

 

Satser og beløbsgrænser hos Skatteministeriet.