DBF's Kick-startslegat tilbyder støtte til coronaramte billedkunstnere

Med midlerne fra DBF's ophavsretsfond, præsenterer Danske Billedekunstneres Fagforening et Kick-startslegat, der yder bistand til professionelle billedkunstnere, til at dække udgifter i forbindelse med fortsat kunstnerisk virke.

Der kan for eksempel søges om tilskud til dækning af værkstedsleje, udgifter til opdatering eller udvidelse af hjemmeside, materialeudgifter eller udgifter ved indkøb af værktøjer, eller etablering af kunstneriske fællesskaber eller -samarbejder. Størrelsen på det ansøgte beløb defineres af ansøger.

Opnår du støtte, skal du være opmærksom på, at legatet er skattepligtigt. 

Legatet dækkes af DBF’s kulturelle ophavsretsmidler, og det samlede beløb for uddelingen udgør 1 mio. kr.

 

Sådan gør du

Ansøgningen foregår via en ansøgningsformular på https://danskebilledkunstnere.dk/dbf_legat, og besvares inden d. 11/4 kl. 23:59 2021. Svar udsendes i midten af maj. 

Ansøgningen skal indeholde:

• Motiveret ansøgning, hvor det beskrives hvordan DBF’s Kick-startslegat kan give dig et løft ud af Coronakrisen, og hvad en bevilling kan gøre for dit fortsatte kunstneriske virke. (max 4000 anslag)

• Kontaktinformation  

• CV (max 2400 anslag)

• Vedlæg et budget med indhentede priser på eksempelvis opdatering af hjemmeside, eller en oversigt over løbende udgifter på det du ansøger om at få dækket.

Du har desuden mulighed for at uploade op til 5 stk. supplerende billedmateriale (max. 5 MB pr. fil). Billedmateriale er ikke nødvendigt, men kan i visse tilfælde uddybe ansøgningsteksten.

Har du modtaget et Corona-legat eller hjælpepakke i pandemiperioden 2020/21, så angiv beløbet og tidspunktet for tildelingen.

Hvilke(n) organisation(er) er du medlem af (DBF, BKF, UKK etc.)?

Spørgsmål vedrørende ansøgningen henvises til Asta Nyyssönen på legat@danskebilledkunstnere.dk eller onsdage mellem kl 10 - 14 på telefon +45 26235748.

 

Udvælgelsesprocedure

Tildelingen af legatet foretages af 3 medlemmer fra DBF's ophavsretsfonds bestyrelse. Udvalget består af Annette Falk Lund, Benny Forsberg Jensen og Bent Hedeby Sørensen.

Udvalget vil på baggrund af ansøgningerne vurdere, hvordan de tilrådehavende midler vil gavne modtagerne bedst muligt. Tildelingerne defineres ud fra et rimeligt fordelingsprincip, på baggrund af de tilrådehavende midler.

Det vil ikke være muligt at få en uddybelse af eller begrundelse for tildeling eller afslag.