Åbent brev: Selvstændige og freelancere i de kreative brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus

Ny undersøgelse viser, at selvstændige og freelancere i de kreatve brancher er hårdt ramt af følgerne af coronavirus. Mange tjener desuden for lidt til at være omfattet af regeringens hjælpepakker.

I forbindelse med kunstnernes situation under Coronakrisen, deltog DBF og en række andre danske kunst-og kulturorganisationer i at igangsætte en onlineundersøgelse i maj måned, på initiativ fra FAOD (Forbundet Arkitekter og Designere) - udsendt af MEGAFON. Undersøgelsen omfattede 1600 personer indenfor billed- og formgivningsfagene og omhandlede Coronakrisens indvirkning på de adspurgtes arbejdssituation. Resultatet af undersøgelsen er blevet sendt videre til kulturminister Joy Mogensen sammen med nedenstående åbne brev.

De deltagende organisationer fortsætter med at elaborere på undersøgelsen, med henblik på at få et større overblik over fagene og deres vilkår, og med en vision om at sætte kulturen på dagsordnen med en samlet og tydeligere stemme.  

 

Åbent brev til Kulturminister Joy Mogensen, 17. juni 2020

Kære Joy Mogensen

Vi er glade for, som lovet, at kunne sende dig resultatet af en ny fælles undersøgelse blandt medlemmerne i de 8 organisatoner:
Danske Billedkunstneres Fagforening, Design Denmark, Danske Kunsthåndværkere og Designere, Forbundet Arkitekter og Designere, Tegnerforbundet, Uafængige Scenekunstnere, UKK - Organisaton for Kunstnere, Kuratorer og Kunstormidlere samt Billedkunstnernes Forbund.

Undersøgelsen giver et indblik i indkomstorholdene i store dele af den kreatve branche og afdækker, hvordan selvstændige og freelancere er påvirket direkte eller indirekte som følge af Covid-19.

1598 personer, på tværs af de 8 organisatoner, har deltaget i undersøgelsen, som blev gennemført af Megafon 14. - 20. april 2020.

Undersøgelsen viser at:

 • 29% af de adspurgte medlemmers indtægtsgrundlag er påvirket i høj grad eller meget høj grad af udbruddet af Covid-19.

 • Særligt medlemmer med indkomst ud over lønmodtagerindkomst er påvirket. Af dem svarer 48 % at de i høj grad eller meget høj grad er påvirket.

 • Blandt medlemmer, der udelukkende har lønmodtagerindkomst er kun 13% påvirket i i høj grad eller meget høj grad . Det gælder især de fastansate arkitekter.

  Undersøgelsen bekræfer et stort behov for hjælpepakker til at holde hånden under de kunstneriske, kreatve brancher.

  Størst nedgang i selvstændig virksomhed og honorarindtægter

  Mange af medlemmerne har indtægter sammensat af A-indkomst, honorarer, legater, indtægter fra selvstændig virksomhed m.v. Derfor var det meget glædeligt, at hjælpepakkerne blev udvidet tilogså at gælde selvstændige og freelancere med sammensate indtægter.

 • 44% af undersøgelsens deltagere har indtægter, der ikke er almindelig A-beskatet lønmodtagerindkomst.

 • 67% ud af denne gruppe har oplevet nedgang i deres indkomst som direkte eller indirekte følge af coronavirus.

  Det er især indtægterne som selvstændig, der er påvirket:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtægt som selvstændig er 61,6%.

 • 80% har haf en nedgang i indtægt på 25% eller højere. Også honorarindtægter er påvirket markant:

 • Den gennemsnitlige nedgang i indtjening fra honorarer er 43,7%.

 • 48% har oplevet en nedgang på 25% eller derover.

  Mange tjener for lidt til at være omfatet af hjælpepakkerne

  Undersøgelsen viser, at mange medlemmer ikke kan leve op til hjælpepakkernes indkomstkrav, fordi de tjener for lidt. Derfor kan de, som i forvejen har et spinkelt indkomstgrundlag, ikke modtage nogen kompensaton.

 • 14% svarer, at de før skat havde en årlig personlig indkomst på under 100.000 kr. i 2019.

 • 28% havde en indkomst på mellem 100.000 og 199.999 kr.

  Undersøgelsen viser samtdig, at 53% af de af undersøgelsens deltagere, der tjener mindre end 200.000 kr. om året, ikke er medlem af en a-kasse. Dvs. at der ikke er et økonomisk sikkerhedsnet under en stor del af den kreatve branches arbejdende.

  Til sammenligning er ca. 81 pct. af den samlede arbejdsstyrke medlem af en a-kasse.

  Opfordring:

  Bekræftet af undersøgelsens resultater, opfordrer de 8 undertegnede organisatoner til, at de nuværende hjælpepakker for kunstnere og freelancere med sammensate indtægter forlænges og justeres, så minimumskravet fernes helt.

  De kreatve brancher kan hjælpe os ud af krisen styrket

  Coronakrisen har aktualiseret et allerede eksisterende behov for mere viden om selvstændige og freelanceres indkomstorhold og -vilkår i de kunstneriske, kreatve brancher. Derfor vil vi i de 8 organisatoner fortsæte samarbejdet med at indsamle viden og data på området.

  Vi ønsker samtdig at fortsæte det positve samarbejde med kulturministeriet og ser frem til en tætere dialog.

  Vi stiller os meget gerne til rådighed med viden og ideer til, hvordan de kunstneriske, kreatve brancher kan hjælpe i den kommende overgang fra støteordninger til genopretning.

De kreatve fag giver os evnen til at forestille os nye måder at gøre tingene på. Om det handler om grøn omstilling eller omstilling til tiden med - og efter coronavirus, så bring de kreatve kompetencer i spil. Vi er klar til at være de professionelle nytænkere og problemløsere, som kan være med til at få os ud af krisen styrket. Også i samarbejde med det øvrige erhvervsliv.

Med venlig hilsen
Jan Ove Petersen, formand Forbundet Arkitekter og Designere, på vegne af:

Danske Billedkunstneres Fagforening

Design denmark

Danske Kunsthåndværkere og Designere

Forbundet Arkitekter og Designere

Tegnerforbundet

Uafængige Scenekunstnere

UKK - Organisaton for Kunstnere, Kuratorer og Kunstormidlere

Billedkunstnernes Forbund