DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF fejrer 40 års jubilæum

Det er med stolthed og glæde at DBF - Danske Billedkunstneres Fagforening - i år kan fejre 40 års jubilæum!

I slutningen af 1981 startede DBF som en reaktion på de mangelfulde arbejdsvilkår for billedkunstnere. Kunst var et kald og man fik ikke løn for sit arbejde, der var ingen faglige rettigheder og ophavsretslige midler kunne man se langt efter.
På den baggrund etablerede DBF også den kunstnerdrevne, non-profit, kooperative produktionsvirksomhed KKArt. Her har kunstnerne det kunstneriske ansvar i en værkproduktion, og virksomheden tager det økonomiske og juridiske ansvar. I KKArt producerer kunstnere under ordnede forhold; med overenskomst, juridisk bistand og rettigheder som andre lønarbejdere.

I dag organiserer DBF omkring 300 professionelle kunstnere, og står stærkt som en landsdækkende organisation.
DBF arbejder sammen med andre organisationer på målrettet at styrke og udvide kunstnernes arbejdsmarked, så de ressourcer kunstnerne byder ind med, kommer flest mulige til gavn i samfundet.

For mere information, kontakt forperson Signe Klejs på signeklejs@danskebilledkunstnere.dk.

 

DBF udgiver 3 korte film i forbindelse med sit 40 års jubilæum i 2021.

Tak til de medvirkende Karin Meisl, Jan Balling, Tinne Zenner og Signe Klejs.

Filmen er tilrettelagt og produceret af fotojournalist Kasper Løftgaard.

Kunstkøb er blevet mere attraktivt for virksomheder

I begyndelsen af året skete en ændring i afskrivningsloven, der gør at virksomheder nu har mulighed for at afskrive større kunstkøb end tidligere.

Den nye lovgivning gør det muligt for virksomheder at afskrive kunstkøb på op til 30.700 kr., hvilket er over det dobbelte af det tidligere beløb. Skattefordelen er til gavn for kunstnere såvel som erhvervslivet, da det nu er endnu mere attraktivt at erhverve kunst til udsmykning af virksomheder. Opdateringen af afskrivningsloven gør det dermed også lettere for kunstnere at sælge værker til virksomheder. 

Afskrivningsloven omfatter køb af originale kunstværker; både værker der hænges eller stilles op og kunstnerisk udsmykning der er indføjet i en bygning. 

 

Typer af kunst inkluderet

Lovgivningen er gældende for originale billedkunstneriske værker. Der skelnes mellem kunstværker, der hænges eller stilles op og kunstværker, der er en del af en bygning.

 

Originale kunstværker

Med originale kunstværker der kan hænges eller stilles op menes der malerier, skulpturer, grafik, fotografisk kunst, installationskunst og lignende. 

Særskilt for grafiske og fotografiske værker gælder det, at de er nummererede og signeret af kunstneren, samt fremstillet i et begrænset oplag. Reglerne omfatter ikke reproduktioner.

Kunstværket skal være et førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller af et galleri, der har kunstværket i kommission.

 
Kunstnerisk udsmykning indføjet i en bygning

Kunstnerisk udsmykning kan fra og med anskaffelsesåret afskrives med op til 4 pct. årligt, med betingelsen at den kunstneriske udsmykning indføjes i bygningen eller dens nære omgivelser.

Afskrivningen er ikke afhængig af at den kunstneriske udsmykning er er udført i tilknytning til opførelse eller ombygning af en ejendom, da tidspunktet er uden betydning.

Afskrivningsloven kan anvendes til erhvervsmæssigt benyttede bygninger, og afskrivning kan ikke benyttes ved udsmykning af en- og tofamiliehuse. Hvis der er tale om en kombineret erhvervs- og boligejendom, gælder afskrivningsadgangen kan for udsmykning af erhvervsdelen.

Gældende for begge typer af kunst, kan afskrivningsretten ikke benyttes til køb af værker, hvor virksomhedens ejer er i familie med eller på anden måde nærtstående til kunstneren.

 

En oversigt over reglerne for afskrivningsloven af kunstkøb, kan ses i denne publikation fra revisionsaktieselskabet BDO.

Den er skrevet kort forud for opdateringen af afskrivningsloven, men giver stadig en fin oversigt over de generelle regler for afskrivning af kunstkøb i virksomheder.

 

Køb af kunstværker er omfattet af Afskrivningsloven §§ 44 A og 44 B.

 

Satser og beløbsgrænser hos Skatteministeriet.

DBF giver produktions-legat til Rosa Marie Frang

Foto: Malle Madsen.

Danske Billedkunstneres Fagforening går nye veje i det faglige arbejde. Det er ganske let at se udfordringerne ved at være en fagpolitisk aktør på kunstens område, men mulighederne, for at vælge uortodokse og progressive metoder til at opnå lydhørhed for fagets udfordringer, burde være lige så indlysende. 

Derfor har DBF's Ophavsretsfond nu valgt at tildele sit første produktionslegat til en person, der, gennem sin kunstneriske praksis, har sat effektivt fokus på danske kunstneres arbejdsvilkår. 

Rosa Marie Frang modtager legatet for at italesætte kunstnernes helt særlige faglige udfordringer på en aktuel og udogmatisk måde, som vanskeligt opnås gennem det almindelige fagpolitiske arbejde og faglige organisationers normale strategier.

Gennem Rosa Marie Frangs modige åbenhed om hendes egne udfordringer og overvejelser i kunstkarrieren, koblet til en grundig research, har hun skabt et originalt, humoristisk og tænksomt mix af podcast og performance. Her behandles så komplekse emner som kunststøtte, kommercialisme, armslængde og nepotisme, – magtforhold, #metoo og kvalitetskriterier i kunsten og meget mere, på en let, men ikke overfladisk måde – med satirisk bid og afvæbnende selvironi.

Legatet på 50.000 kr. gives til produktion af anden sæson af podcasten Rosas Reality Radio, med håbet om at dette værk må komme endnu bredere ud og erodere grundlaget for utidssvarende myter om kunstens og kunstnerens betingelser. Midlerne til legatet kommer fra DBF's del af Visdas ophavsretsmidler.

Coverart til Rosas Reality Radio. Foto af Stense Andrea Lind Valdan.
Coverart for Rosas Reality Radio
Foto: Stense Andrea Lind Valdan.  

Om legatet udtaler Rosa Marie Frang: 

"Efter udgivelsen af første sæson af det radiodokumentariske realitylydværk Rosas Reality Radio har jeg med den ufattelige store mængde reaktioner på værket, erfaret at jeg ikke står alene med den afgrundsdybe oplevelse af at være både usynlig og ikke respekteret som uddannet billedkunstner i Danmark. Kulturministeriet ligger længst ned i hierarkiet på Christiansborg og dernæst ligger billedkunsten nederst i det kunstfaglige hierarki. Der mangler respekt for kunsten. 

Stress er som Round-Up sprøjtegift for al godt kunstnerisk arbejde  – det er kemisk krigsførelse, som kun lader de heldige få med ekstra tyk hud og særlige privilegier overleve, og ikke dem med det største talent. Netop derfor er jeg glad for at få økonomisk støtte til at realisere sæson to af Rosas Reality Radio."

Rosas Reality Radio er siden sin udgivelse i juni 2020 derudover blevet præmieret med et af Danmarks største hæderslegater, Niels Wessel Bagges hæderslegat. Værket er kåret af Prix Radio, Danmarks officielle mediepris, som Årets Nyskabelse og nomineret som Årets Radiopersonlighed. Værket har modtaget Center for Podcastings pris som Årets Eksperiment, Kunstkritikerprisen for Årets kunstbegivenhed og er af Dagbladet Information blevet kåret som Årets klassekamps værk.

DBF's Kick-startslegat uddelt til 129 professionelle billedkunstnere

Behandlingsudvalget fra Danske Billedkunstneres Fagforenings ophavsretsfonds bestyrelse har nu afsluttet sit arbejde med uddelingen af Kick-startslegatet.

Udvalget har taget en beslutning om at støtte meget bredt, og har - efter en vurdering af det aktuelle situation - fundet flere midler, så puljen er forhøjet med ca. 300.000 kr. Det står klart at især kunstnerne er blevet hårdt ramt under nedlukningen. Kunstnernes økonomier er i forvejen skrøbelige, og mange billedkunstnere har ikke kunnet leve op til kravene om selv de målrettede hjælpepakker. De tildelte midler er måske dråber, der falder på tørre steder, men det er udvalgets håb, at det vil være et klap på skulderen og en opmuntring til at se fremad.

I alt er der uddelt 1.309.925 kr. til 129 kunstnere, ud fra et solidarisk princip, der betød at stort set alle der ansøgte legatet kunne modtage støtte. De fleste har fået 10.000 kr. og enkelte, der har søgt til kunstneriske fællesskaber eller tværæstetiske projekter, lidt mere. Som regel er kunstnere i en konkurrencesituation, der minder om sportens verden med få vindere og mange tabere. Et uddelingsprincip baseret på en subjektiv vurdering af kunstnerisk kvalitet ender for ofte med at tilgodese allerede etablerede kunstnere og tilsidesætte marginaliserede individer, som kæmper for at få deres praksis til at hænge sammen. Men situationen under pandemien er ikke normal, og har givet anledning til nye tanker. I virkelighedens verden skabes og udvikles det nye i kunsten ofte i kreative fællesskaber, og det er derfor vigtigt at alle kunstnere i disse fællesskaber har et solidt økonomisk fundament. Denne tendens vil vi i DBF som fagforening, gerne støtte op om.

Behandlingsudvalget fra DBF's ophavsretsfonds bestyrelse består af Annette Falk Lund, Benny Forsberg Jensen og Bent Hedeby Sørensen.

Open Call: Kender du det næste medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst?

Danske Billedkunstneres Fagforening søger nye medlemmer til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst for perioden 2022-2025. Projektstøtteudvalget har midler på ca. 47,5 mio. kr., som årligt tildeles en række billedkunstneriske projekter, herunder værkproduktion, udstillinger med danske kunstnere både i og udenfor Danmark, kunstformidling og udstillingsprogrammer i kunsthaller. Udvalget støtter desuden opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark og har flere indsatser for international udveksling mellem kunstnere og kuratorer.

En kandidat skal være åben overfor nye tendenser i billedkunsten, så som tværgående produktioner og digitale værker. Ved udpegelsen vil der blive taget højde for bredden i udvalget, på regional-, køns - og aldersmæssig spredning.

Hvis du kender en professionel billedkunstner, som du mener ville være egnet til at varetage udvalgsarbejdet, kan du indsende en anbefaling til DBF. Billedkunstgruppen i Statens Kunstfonds Repræsentantskab vurderer anbefalingen. Ud fra de indkomne tilkendegivelser, indstiller billedkunstgruppen i alt tre kandidater til det Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der skal træde til i januar 2022.

Repræsentanterne i billedkunstgruppen er bl.a. udpeget af Danske Billedkunstneres Fagforening, Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD), Organisationen Danske Museer (ODM), Dansk Gallerisammenslutning, Billedkunstnernes Forbund (BKF), Kunstnersammenslutningernes Samråd, Akademiraadet samt Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (UKK). Signe Klejs er i 2021 tiltrådt Statens Kunstfonds Repræsentantskab og er udpeget af DBF og Kunstnersammenslutningernes Samråd.

Medlemmer af Projektstøtteudvalget står bl.a. for at behandle ca. 2.000 ansøgninger om året på fire uddelingsmøder af flere dages varighed. Udvalget afholder også ca. 5 ordinære møder af en dags varighed. Arbejdet i udvalget aflønnes efter statens vederlagsregler, der pt. er på 191.000,- årligt for udvalgsmedlemmer.

 

ANBEFAL ET MEDLEM TIL PROJEKTSTØTTEUDVALGET

  • Hvis du kender en billedkunstner, som du mener passer til Projektstøtteudvalget for Billedkunst, kan du nominere dem således:
  • Skriv en kort tekst på ca. en halv side om hvorfor du mener at lige netop denne billedkunstner er egnet til at sidde i udvalget. 
  • Angiv et link til vedkommendes hjemmeside, hvor man kan få indblik i deres kunstpraksis.
  • Send tekst og link til dbf@danskebilledkunstnere.dk inden midnat d. 9. april 2021 med “Anbefaling til repræsentantskabet” i emnefeltet.

 

Du kan læse mere om det nuværende Projektstøtteudvalg på Statens Kunstfonds hjemmeside.

OPEN CALL: Kunst til Rødovre Musikskole

Rødovre Kunstråd har udstedt et open call for alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum. Opgaven omhandler et blivende kunstværk til Rødovre Musikskoles nye foyer, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre.

Rødovre Kunstråd har valgt følgende forløb:

1. Alle interesserede indsender ide-udkast som 1. stk. pdf. senest 1.05.2021 til kunstraadet@rk.dk.
2. Rødovre Kunstråd udvælger 3-6 projekter blandt de indsendte ide-udkast, som rådet ønsker at se udfol- det og gennemarbejdet med skitser/model, budget og tidsplan. Disse fremlægges d. 24.06.2021.
3. Værket realiseres ultimo 2021.

Der udbetales ikke honorar for de indsendte ide-udkast, men de kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med budget og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. Rødovre Kunstråds budgetramme er på 600.000 kr men de forbeholder sig ret til at udvælge og gennemføre mere end ét projekt for disse midler.

Eventuelle spørgsmål rettes til Kunstrådet på mail: kunstraadet@rk.dk og besvares af rådets sekretær Anni Lave Nielsen.

Læs mere om projektet i PDF'en nedenfor.

DBF's Kick-startslegat tilbyder støtte til coronaramte billedkunstnere

Med midlerne fra DBF's ophavsretsfond, præsenterer Danske Billedekunstneres Fagforening et Kick-startslegat, der yder bistand til professionelle billedkunstnere, til at dække udgifter i forbindelse med fortsat kunstnerisk virke.

Der kan for eksempel søges om tilskud til dækning af værkstedsleje, udgifter til opdatering eller udvidelse af hjemmeside, materialeudgifter eller udgifter ved indkøb af værktøjer, eller etablering af kunstneriske fællesskaber eller -samarbejder. Størrelsen på det ansøgte beløb defineres af ansøger.

Opnår du støtte, skal du være opmærksom på, at legatet er skattepligtigt. 

Legatet dækkes af DBF’s kulturelle ophavsretsmidler, og det samlede beløb for uddelingen udgør 1 mio. kr.

 

Sådan gør du

Ansøgningen foregår via en ansøgningsformular på https://danskebilledkunstnere.dk/dbf_legat, og besvares inden d. 11/4 kl. 23:59 2021. Svar udsendes i midten af maj. 

Ansøgningen skal indeholde:

• Motiveret ansøgning, hvor det beskrives hvordan DBF’s Kick-startslegat kan give dig et løft ud af Coronakrisen, og hvad en bevilling kan gøre for dit fortsatte kunstneriske virke. (max 4000 anslag)

• Kontaktinformation  

• CV (max 2400 anslag)

• Vedlæg et budget med indhentede priser på eksempelvis opdatering af hjemmeside, eller en oversigt over løbende udgifter på det du ansøger om at få dækket.

Du har desuden mulighed for at uploade op til 5 stk. supplerende billedmateriale (max. 5 MB pr. fil). Billedmateriale er ikke nødvendigt, men kan i visse tilfælde uddybe ansøgningsteksten.

Har du modtaget et Corona-legat eller hjælpepakke i pandemiperioden 2020/21, så angiv beløbet og tidspunktet for tildelingen.

Hvilke(n) organisation(er) er du medlem af (DBF, BKF, UKK etc.)?

Spørgsmål vedrørende ansøgningen henvises til Asta Nyyssönen på legat@danskebilledkunstnere.dk eller onsdage mellem kl 10 - 14 på telefon +45 26235748.

 

Udvælgelsesprocedure

Tildelingen af legatet foretages af 3 medlemmer fra DBF's ophavsretsfonds bestyrelse. Udvalget består af Annette Falk Lund, Benny Forsberg Jensen og Bent Hedeby Sørensen.

Udvalget vil på baggrund af ansøgningerne vurdere, hvordan de tilrådehavende midler vil gavne modtagerne bedst muligt. Tildelingerne defineres ud fra et rimeligt fordelingsprincip, på baggrund af de tilrådehavende midler.

Det vil ikke være muligt at få en uddybelse af eller begrundelse for tildeling eller afslag.

 

 

Sexisme i kunstlivet

I slutningen af oktober gik forkvinden for Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Signe Klejs sammen med formanden for Billedkunstnernes Forbund (BKF) Nis Rømer ud med en officiel melding om at sexismen i kunstlivet skal stoppe. Denne udmelding kom på baggrund af efterårets bølge af debat omkring #MeToo, som har haft et særligt fokus på i erhvervslivet. 

I udmeldingen kom de to organisationer med en række råd til institutioner og magtindehavere i kunstlivet, som bl.a. går ud på at:

  • Ændre på de forældede tankesæt, så vi kan skabe en strukturel ændring af kulturen.
  • Se på alkoholkulturen, især for de som sidder i magtpositioner.
  • Forbyde seksuelle relationer mellem chefer og medarbejdere, og mellem undervisere og elever”
  • Forbyde lærer-elev forhold på samtlige danske kunstuddannelse institutioner. 


Læs mere om vores forslag til arbejdet mod sexisme i kunstlivet her.

Udmeldingen kom desuden i forbindelse med at BKF offentliggjorde en række vidnesbyrd fra deres egen undersøgelse om krænkelser og overgreb i kunstlivet. DBF har ligeledes foretaget en undersøgelse, hvor der i november er blevet indsamlet vidnesbyrd fra fagforeningens egne medlemmer. Vidnesbyrdene fra DBFs medlemmer blev sendt ind med det forbehold at de udelukkende vil være til internt brug, ment til at danne et overblik hvornår og hvordan vores medlemmer har oplevet sexisme i kunstverden, så vi som fagforening kan udføre en handlingsplan. 

Vi opfordrer til at du tager kontakt til DBF hvis du bliver udsættes for krænkende adfærd i forbindelse med dit kunstneriske arbejde. Som det fremgår af den originale artikel, opfordrer vi desuden til at du som medlem af DBF henvender dig til BKF’s jurist, hvis du har brug for hjælp i en sag om sexisme i kunstlivet.
 

Kunstnerorganisationer står sammen mod sexisme

Sexismen i kunstlivet skal stoppe. Både på kunstuddannelserne og ude i kunstlivet skal vi arbejde videre med at ændre de strukturer, der muliggør seksuelle krænkelser og magtmisbrug, mener Signe Klejs og Nis Rømer, forpersoner for henholdsvis Danske Billedkunstneres Fagforening og Billedkunstnernes Forbund.

Kunstlivets skæve magtstrukturer, kunstneres usikre arbejdsvilkår og deres personlige kamp for at slå igennem er en problematisk cocktail, der gør billedkunstnere særligt udsatte for sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb. Derfor er det afgørende, at den nye MeToo-bølge, der nu ruller hen over Danmark, også rusker op i kunstlivet og får skabt reel forandring.

Det mener Signe Klejs og Nis Rømer, der står i spidsen for henholdsvis Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) og Billedkunstnernes Forbund (BKF), som tilsammen organiserer ca. 2.500 professionelle billedkunstnere herhjemme.

Deres fælles udmelding kommer i forbindelse med, at både DBF og BKF i denne tid indsamler vidnesbyrd om krænkelser og overgreb i kunstlivet. BKF har i dag offentliggjort de første vidnesbyrd, der handler om krænkelser og overgreb på kunstuddannelser, udstillinger, kunstmesser og ferniseringer.

 

Signe Klejs og Nis Rømer
Signe Klejs og Nis Rømer. Foto: Thomas Steen Sørensen/BKF.

 

”Det er utroligt svært for en kunstner at afvise tilnærmelser fra f.eks. en gallerist eller en kurator, som kan give én en udstilling eller bringe én videre i karrieren. Især hvis man er i begyndelsen af sit arbejdsliv som kunstner. Men det rammer også kunstnere, der har været i gang længere tid i branchen. Fordi de fleste kunstnere kæmper hårdt for at nå ud med vores kunst og er afhængige af at skabe gode netværk og holde os på god fod med vores samarbejdspartnere,” siger Signe Klejs.

Nis Rømer er enig:

”Kunstlivet er ofte karakteriseret ved flydende grænser mellem det personlige og det professionelle, og det betyder, at overskridelser nemmere kan opstå. Samtidig står de fleste kunstnere meget alene med en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet i form af skiftende, kortere ansættelser og opgaver. Et godt netværk og goodwill hos opdragsgivere og kunstlivets beslutningstagere er afgørende for, at man kommer ud med sin kunst. Det gør kunstnerne udsatte overfor pres fra personer, der har magt til at fremme eller hindre ens kunstneriske karriere. F.eks. gallerister, kunstchefer, kuratorer, kunder og samlere,” siger han.

 

Drop forældede tankesæt

Den nye bevidsthed, som MeToo-bevægelsen har skabt, bør føre til et dybdegående forandringsarbejde i kunstlivet, understreger DBF og BKF:

”Det er svært at forandre ubevidste strukturer, men netop derfor er det vigtigt, at vi i kunstlivet fortsætter den samtale om MeToo-problematikker, som foregår i hele samfundet lige nu. Vi skal uddanne os, lytte til ofrene, og udarbejde retningslinjer og politikker. Og så skal vi tage et opgør med forestillingen om, at god kunst kræver personlige grænseoverskridelser. Det er et forældet tankesæt, der muliggør uacceptabel adfærd overalt i kunstlivet – særlig i relationen mellem undervisere og elever på kunstuddannelser,” siger Nis Rømer.

 

Fokus på kunstuddannelser

Flere af de vidnesbyrd, BKF har modtaget, handler om krænkelser på kunstuddannelser, både kunstskoler, kunsthøjskoler og kunstakademier. Samme tendens fremgår af en tidligere undersøgelse, foretaget i 2017 af kunstplatformen IDOART.

Og selvom kunstakademierne de senere år har udarbejdet retningslinjer, nye klagegange og/eller adfærdspolitikker, er der stadig brug for at forbedre studiemiljøerne, både på akademierne og på de forberedende kunstuddannelser, mener Nis Rømer:

”De studerendes kunstneriske frihed kan kun udfolde sig, hvis der er trygge rammer. Tryghed i studiemiljøet handler om mange forskellige ting – men også om at forbedre rekrutteringen af undervisere. Det er ikke nok at være en dygtig kunstner for at være en god underviser. Derfor bør ansøgernes pædagogiske meritter veje lige så tungt som de kunstneriske. Og der skal tages grundige referencer, så rekrutteringsmekanismerne bliver tilstrækkeligt fintmaskede i forhold til at forebygge krænkelser på kunstuddannelserne,” siger Nis Rømer.

 

Forbyd lærer-elev forhold

Desuden bør alle kunstuddannelser specificere, at seksuelle forhold mellem undervisere og elever/studerende ikke tillades, mener både DBF og BKF. Først for nylig er dette f.eks. blevet indskrevet i Det Kgl. Danske Kunstakademis personaleregler, og mange kunstuddannelser mangler regler og konsekvens på området.

”Hvis man for alvor vil MeToo-problematikkerne til livs, bør kunstuddannelserne adressere dette spørgsmål. Hvis en lærer har et seksuelt forhold til en elev, bør læreren finde et andet job, og det er et ledelsesansvar at sikre, at det sker,” siger Nis Rømer.

”Det skaber støj i klasserummet, hvis en lærer har et forhold til en elev, og usikkerhed om, hvordan det kunstneriske arbejde vurderes. Desuden skaber det potentielt en kultur, hvor seksuelle og personlige grænser nemt kan overskrides,” siger han.

 

Se på alkoholkulturen

Forpersonerne for DBF og BKF peger endelig på, at lærere og ledere eller andre med ansvar eller en overordnet position, ikke skal drikke sig fulde sammen med elever eller ansatte.

”Erfaring siger, at det er i disse situationer, mange krænkelser sker. Vi opfordrer til, at skoler, institutioner og virksomheder ser deres retningslinjer for fest og alkohol igennem og laver nogle præcise retningslinjer, der er klare og lette at følge. Det vil være en af de vigtigste og letteste måder at skabe forandringer på og vil skabe en bedre sikkerhed både for elever/ ansatte og lærere/ ledere.”

 

Har du brug for rådgivning?
Henvend dig til BKF’s jurist, hvis du har brug for hjælp i en sag om sexisme i kunstlivet. Han kan vurdere, om en sag kan føres juridisk eller henvise dig til anden relevant rådgivning.

#MeToo i dansk kunstliv
BKF afholdt 2018 sammen med IDOART paneldebatten ‘En ny samtale: #MeToo i dansk kunstliv’, med deltagelse af danske og svenske kunstnere. Læs om arrangementet og oplægsholderne – og lyt til oplæggene – her.

Intern evaluering i DBF om medlemmers #metoo oplevelser i kunstverdenen

Uanset om det er i folketinget, sundhedssektoren eller mediebranchen, er det danske arbejdsliv i den seneste måneds tid vågnet op til en opblusning af #MeToo-debatten, hvor nuværende og tidligere elever, praktikanter og medarbejdere har delt deres oplevelser med sexistisk opførsel, nedsættende eller truende kommentarer, seksuelle overgreb og krænkelser. Det er dermed endnu engang fastslået at der på det danske arbejdsmarked er et decideret problem med sexisme, som kræver handling fra ledere, arbejdspladser og fagforeninger.

Eftersom alt desværre tyder på, at denne sexistiske kultur ikke er gået udenom kunstverdenen, og at branchens usikre ansættelsesforhold kan forværre situationen, har DBF påbegyndt en indsamling af medlemmernes vidnesbyrd om oplevelser med sexisme og seksuelle krænkelser. Målet med indsamlingen er at DBF kan danne et billede af hvornår og hvordan vores medlemmer oplever sexisme i kunstverden, så vi som fagforening kan afklare hvor og hvordan vi skal tage handling.

Indsamlingen af vidnesbyrd foregår gennem et spørgeskema og er udelukkende til internt brug med anonyme besvarelser. 

Signe Klejs, forperson for DBF: “Vi ser pt. hvordan sexisme er syet ind overalt i det danske samfund. Som kunstner er man stærkt afhængig af de netværk og de personer der kan medvirke positivt til ens karriere. Og det er her, at vi som fagforening er nødt til at kortlægge om det foregår ordentligt, for gør det ikke det, har vi et ansvar for at gå forrest med en kulturændring.”

DBF vil fortsat arbejde for at skabe en sundere arbejdskultur for vores medlemmer og for resten af kunstverdenen.