Kunstakademierne udenfor København udhules

Af Signe Klejs, forperson for KUFA

 

Kunsten skal ud i hele landet og alle borgere skal i kontakt med kunsten - sådan har den politiske agenda lydt de seneste år. Det er en vigtig agenda, som KUFA bakker op om, da kunstens udbredelse har store gevinster for alle dele af samfundet.
For at løfte den ambition, skal der være en national balance i kunstens epicentre, bl.a. for at flere samfundsgrupper får en stemme i kunsten. Denne fødekæde starter ved kunstakademierne, og her begynder problemet.

 

ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde. For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.
KKArt

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden 1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget. Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår. Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.