DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

Open Call: Kender du det næste medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst?

Danske Billedkunstneres Fagforening søger nye medlemmer til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst for perioden 2022-2025. Projektstøtteudvalget har midler på ca. 47,5 mio. kr., som årligt tildeles en række billedkunstneriske projekter, herunder værkproduktion, udstillinger med danske kunstnere både i og udenfor Danmark, kunstformidling og udstillingsprogrammer i kunsthaller. Udvalget støtter desuden opstart af nye udstillingsplatforme i Danmark og har flere indsatser for international udveksling mellem kunstnere og kuratorer.

ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde. For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.
KKArt

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget. Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår. Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.