DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF giver produktions-legat til Rosa Marie Frang

Foto: Malle Madsen.

Danske Billedkunstneres Fagforening går nye veje i det faglige arbejde. Det er ganske let at se udfordringerne ved at være en fagpolitisk aktør på kunstens område, men mulighederne, for at vælge uortodokse og progressive metoder til at opnå lydhørhed for fagets udfordringer, burde være lige så indlysende. 

Derfor har DBF's Ophavsretsfond nu valgt at tildele sit første produktionslegat til en person, der, gennem sin kunstneriske praksis, har sat effektivt fokus på danske kunstneres arbejdsvilkår. 

ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde. For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.
KKArt

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden 1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget. Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår. Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.