DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

Sexisme i kunstlivet

I slutningen af oktober gik forkvinden for Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) Signe Klejs sammen med formanden for Billedkunstnernes Forbund (BKF) Nis Rømer ud med en officiel melding om at sexismen i kunstlivet skal stoppe. Denne udmelding kom på baggrund af efterårets bølge af debat omkring #MeToo, som har haft et særligt fokus på i erhvervslivet. 

I udmeldingen kom de to organisationer med en række råd til institutioner og magtindehavere i kunstlivet, som bl.a. går ud på at:

ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde. For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.
KKArt

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget. Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår. Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.