DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

Kunstnerorganisationer står sammen mod sexisme

Sexismen i kunstlivet skal stoppe. Både på kunstuddannelserne og ude i kunstlivet skal vi arbejde videre med at ændre de strukturer, der muliggør seksuelle krænkelser og magtmisbrug, mener Signe Klejs og Nis Rømer, forpersoner for henholdsvis Danske Billedkunstneres Fagforening og Billedkunstnernes Forbund.

ERHVERV OG FORMIDLING

Kunstnernes erhvervsforhold og mulighederne for at formidle kunsten på fornuftige vilkår ligger DBF stærkt på sinde. For at fremme, at begge dele i videst muligt omfang kan ske på kunstnernes præmisser, har DBF etableret KKArt, kunstnernes egen virksomhed.
KKArt

DANSKE BILLEDKUNSTNERES FAGFORENING

DBF arbejder for billedkunstnernes erhvervsfaglige interesser og har siden1981 organiseret professionelle kunstnere inden for billedfaget. Danske Billedkunstnere ønsker at kunstnernes kompetencer inddrages bredt i samfundslivet og arbejder konstruktivt for en professionel udvikling af det kunstneriske arbejde og fagets rammevilkår. Målsætningen er at placere billedfaget på arbejdsmarkedet som en profession på linje med andre fag – og at kunstnernes generelle løn- og arbejdsforhold aftales på vilkår, der svarer til hvad der er gældende for de fag, der omgiver det kunstneriske arbejde.